บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :

ซื้อหุ้นและตั๋วสัญญาใช้เงินบ. ฟีเจอร์โดเมน
บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ทั้งบริษัทและ U (U City) ได้เข้าซื้อหุ้นรายละ 50% ในบ. ฟิวเจอร์โดเมน (FTD) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1 ล้านหุ้น พร้อมกับตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 1,058.2 ล้านบาท ผู้โอนให้คือ บริษัทกิ่งแก้ว แอสเสทส์จำกัด สำหรับ NOBLE ได้ใช้เงินลงทุน 1,143.8 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ผลกระทบ: เป็นบวก การซื้อหุ้นครั้งนี้จะได้รับทรัพย์สินหลักคือ ที่ดิน ที่ตั้งอยู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ทางบริษัทวางแผนที่จะพัฒนาเป็น Townhome และแบ่งขายที่ดินเปล่า ทั้งนี้จะมีดอกเบี้ยรับจากการได้ตั๋วสัญญาใช้เงินมาสำหรับดีลนี้ด้วย ข้อดีคือ โครงการที่จะพัฒนาจะได้รับผลตอบแทนคืนที่เร็ว และล่าสุดได้รับเงินทุน (Financing) จากทางธนาคารแล้ว

คงคำแนะนำ ซื้อ Noble ราคาพื้นฐานเป็น 9.74 บาท ประเมินด้วย P/E ปี 64 ที่ 7.0 เท่า จุดเด่นคือ ปันผลได้สูงมากคาดว่ายิลด์ปีนี้และปี 65 เป็น 11.7%/10.6% ตามลำดับ ด้าน U ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ (Not Rated) แต่ถือว่ามีข่าวบวกเข้ามา

- Advertisement -