บล.เคทีบีเอสที :

กำไร 2Q21E ยังขยายตัวสูง ตามอุตสาหกรรม Electronics โลก
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 90.00 บาท อิง 2022E PER 32.0x (+1.5SD above 5-yr average PER) จากเดิมที่ 70.00 บาท อิง 2021E PER 39.0x (+2SD above 5-yr average PER) เราคาด core profit 2Q21E อยู่ที่ 524 ล้านบาท (+615% YoY, +22% QoQ) เติบโตโดดเด่น YoY จากฐานต่ำในช่วง 2Q20 ที่มีการระบาดหนักของ Covid-19 ขณะที่เติบโต QoQ จาก gross margin ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็น 27% จาก 1Q21 ที่ 25% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ค่าเงินบาทอ่อนค่า,

2) ราคาขายดีขึ้นในช่วง พ.ค. 21 ช่วยชดเชยราคาทองแดงที่ปรับตัวขึ้น โดยเราประเมินรายได้สกุล USD อยู่ที่ 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+71% YoY, ทรงตัว QoQ) จากยอดส่งออก PCB ในช่วง 2 เดือนแรกของ 2Q21E ทรงตัว QoQ

เราคงประมาณกำไรสุทธิปี 2021E ที่ 2,225 ล้านบาท (+97% YoY) และปี 2022E ที่ 3,374 ล้านบาท (+52% YoY) เนื่องจากเรามองว่าบริษัทยังอยู่ในช่วงการเติบโตจากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น และแผนการขยายกำลังการผลิตของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงปลายปี 2021E จะเพิ่มขึ้น 600,000 ตร.ฟุต/เดือน และปี 2022E เพิ่มขึ้น 700,000 ตร.ฟุต/เดือน คิดเป็นกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น +45% ของกำลังการผลิตปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่ม special grade ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง ซึ่งจะช่วยให้ gross margin โดยรวมของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นและ outperformed SET +5%/+28% ใน 1 และ 3 เดือน ที่ผ่านมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น สอดคล้องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน electronic ของโลก ราคาหุ้นปัจจุบันของ KCE ยังน่าสนใจ ปัจจุบัน KCE เทรดอยู่ที่ 2022E PER 25.6 เท่า เทียบกับการเติบโตของกำไรปกติ CAGR (2020-2022E) ที่ 80% คิดเป็น PEG 0.32 เท่า

Event: 2Q21E Earnings preview
คาด core profit ขยายตัว YoY และ QoQ จากฐานต่ำในช่วง 2Q20 และ gross margin ขยายตัว เราคาดว่าบริษัทฯจะรายงาน core profit อยู่ที่ 524 ล้านบาท (+615% YoY, +22% QoQ) สาเหตุที่เติบโตโดดเด่น YoY มาจากฐานต่ำในช่วง 2Q20 ที่ Covid-19 ระบาดหนักทั่วโลกทำให้หลายประเทศทั่วโลกปิดประเทศ

โดยเราประเมินรายได้ในรูป USD อยู่ที่ 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+71% YoY,ทรงตัว QoQ) จากยอดส่งออก PCB ในช่วง 2 เดือนแรกของ 2Q21E ทรงตัวเทียบกับช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงกำลังการผลิตของบริษัทที่เต็มแล้ว โดยเราประเมิน gross margin อยู่ที่ 27% เทียบกับ 25% ของไตรมาสก่อนหน้า มีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ค่าเงินบาทเฉลี่ยอ่อนค่ามาอยู่ที่ Bt31.33/USD1 (+3.5% QoQ) 2) บริษัทมีการปรับราคาขายเฉลี่ยขึ้น 5% ในช่วงกลางเดือน พ.ค. 21

อย่างไรก็ตาม gross margin ถูกกดดันเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ยทองแดงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,694 USD/Ton (+14% QoQ) โดยทองแดงคิดเป็น 12% ของต้นทุนขาย

ผลการดำเนินงานจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลาย 3Q21E จากการขยายกำลังการผลิต PCB บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 300,000 ตร.ฟุต/เดือน ที่โรงงานลาดกระบัง เพิ่มขึ้น +18% ในช่วง ก.ย. 21 ในกลุ่มสินค้า special grade และ 300,000 ตร.ฟุต/เดือน ที่โรงงานอยุธยา เพิ่มขึ้น +25% ในช่วง ต.ค. 21 ในกลุ่มสินค้าปกติ

Implication
เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E/22E อยู่ที่ 2,225 ล้านบาท (+97% YoY) และ 3,374 ล้านบาท (+52% YoY) ตามลำดับ จาก 1) ประมาณการยอดขายสกุล USD อยู่ที่ 447 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+20% YoY) และ 536 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+20% YoY) จากการฟื้นตัวอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงแนวโน้มรถยนต์ EV ที่จะเติบโตได้โดดเด่น ,

2) Gross profit margin เพิ่มขึ้นเป็น 27% จากเดิมที่ 25% จากการสัดส่วนรายได้ PCB special grade ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง โดยเราคาดจะเห็นสัดส่วนรายได้ PCB special grade อยู่ที่ 20% (2019 = 11%, 2020 = 16%) รวมถึงการใช้หุ่นยนต์ทดแทนการใช้แรงงาน 3) กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในปี 2021 และสร้างโรงงานใหม่ปี 2022

Valuation/Catalyst/Risk
เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 90.00 บาท อิง 2022E PER 32.0x (+1.5SD above 5-yr average PER) จากเดิมที่ 70.00 บาท อิง 2021E PER 39.0x (+2SD above 5-yr average PER) โดยเราปรับราคาเป้าหมายไปปีหน้าสะท้อนแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทที่ยังเติบโตได้โดดเด่นในปี 2022E จากการกำลังการผลิต PCB ที่จะเพิ่มมาในช่วงปลายปี 2021E 600,000 ตร.ฟุต/เดือน และปี 2022E อีก 700,000 ตร.ฟุต/ปี คิดเป็นกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 45% ของกำลังการผลิตปัจจุบัน

อีกทั้งกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเน้นไปที่สินค้ากลุ่ม special grade ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงหลักของบริษัทมาจากความผันผวนของค่าเงินและปัญหาชิปขาดแคลนที่คาดว่าจะไม่จบภายในปี 2021E

- Advertisement -