บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี :
1H21 แข็งแกร่ง แต่มีความเสี่ยงช่วงปลายปี
สเปรดน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่แข็งแกร่งน่าจะช่วยชดเชย GRM ที่อ่อนตัวในระยะสั้น
สเปรด ABS ยังแข็งแกร่ง แต่สเปรด PP มีแนวโน้มลดลง
ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจะทำให้ IRPC บันทึกกำไรจากสต๊อกน้ำมันจำนวนมากใน 2Q21

- Advertisement -