ศาลสูงสิงคโปร์ เคลียร์ ‘ณพ ณรงค์เดช’
กรณีผิดสัญญาซื้อหุ้นกลุ่ม WEH จาก นพพร ศุภพิพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย เผยศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ พิพากษาเป็นที่สิ้นสุดให้ ‘ณพ ณรงค์เดช’ ไม่ต้องจ่ายเงินพิเศษ (Bonus Payment) มูลค่า 525 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อหุ้นกลุ่ม วินด์ เอนเนอร์ยี่ จาก นพพร ศุภพิพัฒน์ เหตุคำสั่งอนุญาโตฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้าน ‘ณพ ณรงค์เดช’ ขอบคุณศาลที่มอบความยุติธรรม

นายปกปัก ทองภักดี ทนายความ บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกัล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตฯ ที่เคยมีคำสั่งให้บริษัท Fullerton Bay Investment Limited (Fullerton) และ บริษัท เคพีเอ็นเอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (KPNEH) ของนายณพ ณรงค์เดช ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ (เงินโบนัสภายใต้ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH) รวมมูลค่ากว่า 525 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตฯ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คือ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ โดยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์มีคำพิพากษาดังกล่าว โดยอนุญาโตฯ ไม่มีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับการชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นการทั่วไป (Bonus Payment) ดังนั้น การชี้ขาดให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาของอนุญาโตฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำพิพากษาเช่นนี้ เรื่องค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตฯ จึงตกไปด้วย

นายณพ ณรงค์เดช กล่าวว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ครั้งนี้ เป็นการคืนความยุติธรรมให้แก่ตนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอด รวมถึงเคลียร์ความขัดแย้งระหว่างตนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของวินด์ เอนเนอร์ยี่ (WEH) ซึ่งถูกเคยนำมาอ้างว่าเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

- Advertisement -