ส่งซิกธุรกิจเกษตร สร้างนิวไฮ -เครื่องสกัดกัญชง-กัญชา หนุนธุรกิจโต

บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) ระบุ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำนวน 140 ล้านหน่วย ในอัตราการ 3 : 1 อายุสิทธิ 2 ปี พร้อมเล็งนำเงิน 200 ล้านบาทจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ต่อยอดอุปกรณ์การเกษตร – เครื่องสกัดพืชสมุนไพรไทย รวมถึง กัญชง-กัญชา และ ใบกระท่อม เดินหน้าตอกย้ำภาพรวมธุรกิจปีนี้เติบโตก้าวกระโดด แตะนิวไฮ

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและ มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล และผู้นำในการผลิตเครื่องสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 210 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 จากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่1(KWM-W1) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 2 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้สำหรับการต่อยอด และรองรับการขยายโครงการต่างๆ ในอนาคต ทั้งในส่วนของการเพิ่มไลน์การผลิตในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของอุปกรณ์ทางการเกษตร และการผลิตเครื่องจักร พร้อมศึกษาแผนการลงทุนในธุรกิจเครื่องสกัดกัญชง-กัญชา และพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาวในอนาคตให้กับบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพครบ จะส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัทฯ ที่มีเงินทุนรองรับการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายไลน์การผลิต ในส่วนของสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น หลังจากดีมานด์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงขึ้นตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทฯยังมีการขยายตลาดไปเจาะกลุ่ม CLMV ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรทเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อีกทั้ง บริษัทฯยังได้นำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ know-how ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์การเกษตร มาแตกไลน์ธุรกิจสู่การผลิตเครื่องสกัดพืชสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชง-กัญชา และใบกระท่อม ภายใต้แนวคิดความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อศึกษาวิจัยในการผลิตเครื่องสกัดดังกล่าว จนส่งผลให้ล่าสุด KWM มียอดคำสั่งผลิต (ออเดอร์) เข้ามาในขณะนี้ 10 เครื่อง ซึ่งจะทยอยส่งมอบให้ครบภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อมั่นว่า จากแผนการปรับกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ต่ำกว่า 15 % เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 355.06 ล้านบาท และจะสามารถเติบโตทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกครั้งต่อเนื่องจากปี 2563

 

- Advertisement -