บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) :

What’s new?
• SECURE เป็นผู้ประกอบการ ICT ที่มีสัดส่วนรายได้กว่า 80% จากการให้บริการ Network Security และ Endpoint Security ซึ่งเป็นอนาคตของอุตฯในยุค IOTs และ 5G
• คาดกำไรปกติปี 2564/65 ที่ 71 ล้านบาท (+134%YoY) และ 84 ล้านบาท (+18% YoY) ตามลำดับ หนุนจากการเติบโตของความต้องการสินค้าในกลุ่ม Network Security

Our view
• ประมาณการของเรามี Upside Risk จากการเติบโตของบริษัทร่วมทุนที่เพิ่งจัดตั้งเพื่อเน้นงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้าซื้อกิจการอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต
• เราประเมินมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2565 ที่ 24.20 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 30.4x หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยหุ้นในกลุ่ม ICT ที่ให้บริการ Software ในประเทศและหุ้น Distributor ที่เป็นคู่แข่ง

ตัวแทนการเติบโตของ Cyber Security ของประเทศไทย

SECURE เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก
SECURE เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้กับ Vendors ระดับโลก เช่น บริษัท Palo Alto Networks บริษัท Trend Micro บริษัท Solar Winds และบริษัท Radware เป็นต้น โดยมีสัดส่วนรายได้กว่า 80% มาจากการขายระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) และระบบรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้งานโดยตรง (Endpoint Security)

ลูกค้าของ SECURE ส่วนใหญ่คือผู้รับเหมาวางระบบ (System Integrator หรือ SI) ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท เอ็น ทีที โซลูชั่น จำกัด หรือ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น SECURE มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาด Cybersecurity ที่ราว 20% และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรมที่ราว 10%

ถึงรอบการเติบโตใหญ่ ผ่านการเติบโตของตลาดและการออกสินค้าใหม่
SECURE รายงานยอดขายหลักเติบโตต่อเนื่องจาก 570 ล้านบาทในปี 2561 ไปสู่ระดับ 634 ล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ดี กำไรปกติปี 2563 ทำได้ 31 ล้านบาท เทียบกับระดับ 70 ล้านบาทในปี 2561 จาก GPM ในปี 2563 ที่ 20% เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 25%

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาในระยะสั้น อย่างไรก็ดีผลประกอบการ 1Q64 บริษัทฯ รายงานกำไรปกติถึง 29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 96% ของกำไรทั้งปี 2563 หนุนจากรายได้ที่เติบโต 49% YoY เพราะการก้าวกระโดดของกระแส Cybersecurity และลูกค้าจำเป็นต้องมีระบบเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน (WFH)

งบดุลก่อนเข้าตลาดแข็งแกร่ง บริษัทฯ มี Net debt to equity ที่ 0.04x ไม่มีภาระหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำคัญ หลังเข้าตลาดสำเร็จบริษัทฯจะได้เงินทุนจำนวนราว 430 ล้านบาท เพียงพอที่จะนำไปต่อยอดแผนธุรกิจ ได้แก่ 1) การลงทุนขยายศูนย์ให้บริการด้านเทคนิคราว 20 ล้านบาท 2) การลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา Software ด้าน Security ของตัวเองราว 50 ล้านบาท 3) การขยายงานไปต่างประเทศ 4) เงินทุนหมุนเวียน และ 5) การซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity ในอนาคต

ตั้งเอ็นเดต้าธอธพร้อมบุกตลาดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ในวันที่ 1 เม.ย. 64 SECURE ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เดต้า ว้าว จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Artificial Intelligences และระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดตั้งบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด โดย SECURE ถือหุ้น 55% บริษัทใหม่นี้ SECURE ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเพื่อนำเสนอลูกค้าในประเทศที่มีความต้องการ Software เพื่อรองรับพรบ. PDPA ซึ่งเป็นก้าวที่ต้องจับตาเพราะเป็นการก้าวจาก Distributor มาสู่ Localize Vendor คาดรายได้ที่ 20 ล้านบาทต่อปีในปีแรก และเติบโตอย่างน้อย 30% ต่อปี

คาดกำไรปกติปี 2564/65 ที่ 71 ล้านบาท และ 84 ล้านบาทตามลำดับ
เราคาดกำไรปกติปี 2564/65 ที่ 71 ล้านบาท (+134%YoY) และ 84 ล้านบาท (+18%YoY) ตามลำดับ หนุนจากการเติบโตของความต้องการสินค้ากลุ่ม Network Security ที่เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นในยุค 5G ประมาณการของเรามี Upside Risk จากการเติบโตของบริษัทร่วมทุนที่เพิ่งจัดตั้งเพื่อเน้นงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้าซื้อกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ประเมินมูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2565 ที่ 24.20 บาทต่อหุ้น อิง PER 30.4 เท่า
อิงสมมติฐานกรณีอนุรักษ์นิยม (fully dilute รวม ESOP warrant จำนวน 3 ล้านหุ้น) จะคิดเป็น EPS ปี 2565 ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เราประเมินราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2565 ที่ 24.20 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 30.4x หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยหุ้นในกลุ่ม ICT ขนาดเล็กที่ให้บริการ Software ในประเทศไทยและหุ้น Distributor ที่เป็นคู่แข่ง

- Advertisement -