บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี :
ได้ประโยชน์จากโควิด-19
BCH เผยว่าบริษัทสั่งซื้อวัคซีน Moderna ประมาณ 4 ล้านโดส ซึ่งมีกำหนดจะส่งมาถึงไทยใน 4Q21 และ 1Q22
เราเชื่อว่ารายได้จำกบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19, บริการ ‘Hospitel’ และวัคซีนจะช่วยหนุนรายได้และกำไรสุทธิในปี FY21-22
เราปรับเพิ่มคำแนะนำของ BCH จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” รวมทั้งปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 25.6 บาท (P/E 36.6x FY22, +0.5SD ของค่าเฉลี่ยห้าปี)

- Advertisement -