บล.ฟิลลิป :

คาดกำไร 2Q64 กลับมาฟื้น y-y แต่ทรง q-q
คาดกำไร 2Q64 เพิ่มสูง y-y แต่ทรงตัว q-q : คาดว่า BBL จะมีกำไร 6.9 พันลบ. เพิ่มขึ้นถึง 123.3% y-y จากทั้งรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการตั้งสำรองที่ลดลงจากปีก่อนมาก แต่คาดว่าจะลดลง 0.2% q-q จากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบจาก COVID-19 ถึงแม้จะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

กำไร 6M64 เติบโตจากสำรองที่ลดลง : คาด 6M64 จะมีกำไร 13.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 28.5% y-y โดยการตั้งสำรองที่ลดลงยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยที่ยังเติบโต ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบปีก่อนกาไรจากเงินลงทุนจะลดลงมากก็ตาม

คงประมาณการ และราคาพื้นฐาน ยังแนะนำ “ซื้อ”: ทางฝ่ายคาดว่า BBL จะมีกาไรปี 64 อยู่ที่ 33.8 พันลบ. เพิ่มขึ้นถึง 96.8% y-y จากการตั้งสำรองที่ลดลงมากจากปีก่อน ในขณะที่รายได้จาก Permata ยังเป็นส่วนช่วยหนุนให้กำไรเพิ่มขึ้นด้วย คงราคาพื้นฐานไว้ที่ 141 บาท มองว่า BBL ยังมีความโดดเด่นในเรื่องสินเชื่อขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ยังแนะนำ “ซื้อ”

- Advertisement -