บล.บัวหลวง :

สรุปประเด็นจาก Quick take :

BANPU – บ้านปู
ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
ประเด็นหลัก : ผู้บริหารชี้แจงว่าวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้คือเพื่อเป็นการเติมความพร้อมด้านการเงินสำหรับการลงทุนเพื่อการขยายการเติบโตในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ Greener & Smarter ทั้งธุรกิจก๊าซ Renewable (พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ ในหลายประเทศ) Energy Technology ซึ่งในปัจจุบันมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
คำแนะนำพื้นฐาน : การประกาศเพิ่มทุนดังกล่าวอาจสร้าง negative sentiment ต่อราคาหุ้น ในระยะสั้น อย่างไรก็ตามเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท หากราคาหุ้นปรับตัวลงแรง อาจเป็นโอกาสในการทยอยสะสม

- Advertisement -