บล.โนมูระ พัฒนสิน :

BDMS (BUY, TP29) 2Q21F เติบโต y-y และ q-q จากรายได้และมี %margin ดีขึ้น

คาด 2Q21F มีกำไรสุทธิ1,450 ลบ. (+217%y-y +8%q-q) ฟื้นตัวสูง y-y จากกำไรสุทธิ2Q20 ฐานต่ำ และเติบโตต่อเนื่อง q-q มีปัจจัยบวก

1) คาดรายได้(+25%y-y +7%q-q) กลับมาเติบโต y-y และ q-q ตามการใช้บริการของลูกค้าในประเทศ และให้บริการรักษาด้วยการทำหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ ประกอบกับมีผลบวกรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID สัดส่วนราว 13% ของรายได้ 2Q21F ส่วนใหญ่เป็นรายได้ตรวจคัดกรองเชื้อตามเกณฑ์ PUI สัดส่วน 4% และรายได้รักษาผู้ป่วย COVID สัดส่วน 8%

2) กำรควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ทำให้คาดว่ามี Gross margin 27.9% ดีขึ้นจาก 24.7% ใน 2Q20 และใกล้เคียง 1Q21 รวมทั้งมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้ลดลงเหลือ 21.1% ส่งผลให้คาดมี EBITDA margin รวม 16.6% ฟื้นตัวชัดเจน y-y สำหรับภาพรวมปี21F-22F เรากำไรปกติเพิ่มขึ้น +6%/ +2% ตามลำดับ เนื่องจากปรับเพิ่มสมมติฐานรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID ปี21F และรวมรายได้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าใน 4Q21F และปี22F

รวมทั้งประเมิน TP22F ใหม่ 29 บาท (เดิม 27 บาท) และยังเลือก BDMS เป็นหุ้นเด่นกลุ่มฯ สำหรับ Theme การกลับมาฟื้นตัวระยะยาวจากการเปิดประเทศ

- Advertisement -