บล.ทิสโก้ : TELECOM มีมุมมองเป็นกลาง

TELECOM : จบไปอีกคดี

ADVANC/DTC ชนะคดีฟ้องร้องของ CAT (เป็นข่าวดีต่อ TRUE และ DTAC)
ADVANC รายงานว่าศาลปกครองสูงสุดได้ยกคำร้องกรณีที่ CAT ได้ยื่นฟ้องต่อ DPC เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เป็นวงเงิน 2.449 พันล้านบาท รวมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนในปี 2008 ทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นของ TRUE และ DTAC จะเพิ่มขึ้นตาม แต่อย่างไรก็ตาม TRUE และ ADVANC ยังมีอีกคดีที่ต้องติดตาม

คาดว่าคดีของภาษีสรรพสามิตทั้งหมดจะถูกยกฟ้องตาม
ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้ภาคเอกชนชนะรัฐวิสาหกิจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่ TRUE ชนะเมื่อปี 2020 และที่ ADVANC ชนะ TOT ในปี 2017 ทำให้ในปัจจุบันเหลือคดีค้างอยู่อีก 2 คดีคือ กรณีที่ CAT ฟ้อง DTAC (2.32 หมื่นล้านบาท ก่อนดอกเบี้ย) และ TOT กับ TRUE ในกรณีคู่สาย Fixed Line (1.48 หมื่นล้านบาท ก่อนดอกเบี้ย) แต่หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินไป 3 คดี เราคาดว่าคดีที่เหลือมูลค่ารวม 3.79 หมื่นล้านบาท จะถูกยกฟ้องเช่นกัน เป็นปัจจัยบวกต่อ TRUE และ DTAC

เราคาดว่าภาษีสรรพสามิตไม่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้น….
แม้ว่าปัจจัยบวกของ ADVANC จะเป็นบวกต่อกลุ่ม เราเชื่อว่าประเด็นทางภาษีในส่วนนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงมาตั้งแต่แรกแล้ว โดยหลังจากที่รัฐบาลทักษิณประกาศให้กลุ่ม Telecom ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในปี 2003 แต่ได้มีการอนุญาตให้หักภาษีนี้จากส่วนแบ่งรายได้ของ TOT และ CAT ทำให้ทั้ง 2 เจ้านี้ไม่ได้รับส่วนแบ่งกำไรเต็มจำนวน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่ผู้ประกอบการจ่ายภาษีให้กับกระทรวงการคลังโดยตรงซึ่งถือหุ้น CAT และ TOT เต็มจำนวนทำให้ข้อเรียกร้องของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 นี้อ่อนแอลง

แต่ยังมีอีก 2 คดีที่มีความเสี่ยงสำคัญในอนาคต
เราคาดว่ากลุ่มรัฐวิสาหกิจยังมีอีก 2 คดีสำคัญคือ
1) กรณีที่ TOT ฟ้อง TRUE เรื่อง ADSL ซึ่ง TOT ชนะในขั้นอนุญาโต แต่แพ้ในชั้นศาลปกครอง
2) คดีที่ TOT ฟ้อง ADVANC เรื่องการแก้สัมปทานที่ 6 และ 7 ซึ่ง ADVANC แพ้ในขั้นอนุญาโตเมื่อปี 2020 ซึ่งทั้ง 2 คดีมีมูลค่าราว 5.8 – 9.5 หมื่นล้านบาท ในการตั้งสำรอง แม้ว่า TRUE จะได้เปรียบในเรื่องของ ADSL แต่กรณีของ ADVANC ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อกลุ่มจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ และเลือก ADVANC เป็นหุ้นแนะนำ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 205 บาท (DCF)

- Advertisement -