บล.เคจีไอ :

ประมาณการ 2Q64: กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ
Event
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ HMPRO ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท (+44% YoY, -0.3% QoQ) ทำให้กำไรสุทธิใน 1H64 อยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท (+23% YoY) คิดเป็น 48% ของประมาณการกำไรปีนี้ ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะผลจากฐานที่ต่ำเนื่องจากมีการปิดสาขาร้านชั่วคราวใน 2Q63 ในขณะที่กำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะสถานการณ์การระบาดของ COVID รุนแรงมากขึ้น

Impact
SSSG ใน 2Q21 จะโตในระดับเลขหลักเดียวสูง ๆ จากผลของฐานที่ต่ำ
เราคาดว่ายอดขายของ HMPRO ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 1.53 หมื่นล้านบาท (+10% YoY และ +1.3% QoQ) ทำให้ยอดขายใน 1H64 อยู่ที่ 3.03 หมื่นล้านบาท (+7% YoY) ทั้งนี้ SSSG ของ HMPRO ในเดือนเมษายนสูงมาก (~50-60%) ซึ่งถูกหักล้างไปด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ

และ ฐานที่สูงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 จากอุปสงค์ pent up demand หลังผ่อนคลายมาตรการ lockdown ทำให้ SSSG ลดลงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ส่งผลให้ SSSG ใน 2Q64 อยู่ที่ 8% (จาก -17% ใน 2Q63, +0.6% ใน 1Q64 และสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 4%) เราคาดว่า HMPRO จะเปิดสาขาใหม่หนึ่งสาขาในมาเลเซีย ทำให้จำนนวนสาขาทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 116 ร้าน (ในประเทศไทย 109 ร้าน และในมาเลเซีย 7 ร้าน)

คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 12Q64 จะอยู่ที่ 25.5%
เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64 จะอยู่ที่ 25.5% (+1.7ppts YoY, -0.3ppts QoQ) ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นใน 1H64 อยู่ที่ 25.6% (เพิ่มขึ้น 0.8ppts YoY) เท่ากับสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 25.6% YoY ซึ่งอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเพราะ product mix ไม่ดีนักในช่วงที่มีการปิดห้างตามมาตรการ lockdown ใน 2Q63 (ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนสูงที่สุดในช่องทางออนไลน์) ในขณะที่อัตรากำไรที่ลดลง QoQ เป็นเพราะปัจจัยฤดูกาล เราคาดว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาระดับสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายเอาไว้ได้ที่ประมาณ 17.7% ใน 2Q64 ใกล้เคียงกับใน 2Q63 ที่ 17.8% และใน 1Q64 ที่ 17.8%

Valuation & action
สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันกดดันแนวโน้มผลประกอบการของ HMPRO ใน 2H64 แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรของ HMPRO ในปีนี้น่าจะยังเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว เรายังคงมุมมองในระยะยาวต่อการเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมองว่าราคาหุ้นที่ลดลงจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อสะสม ดังนั้น เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 17.80 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่ 36.0x (ค่าเฉลี่ยระหว่าง Siam Global House (GLOBAL.BK/GLOBAL TB)* และ HMPRO +1.0 S.D.)

Risks
  เศรษฐกิจชะลอตัวลง, ขยายสาขาได้ต่ำน้อยที่วางแผนเอาไว้, ราคาพืชผลอ่อนแอ, ภัยธรรมชาติ, สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -