บล.โนมูระ พัฒนสิน :

PSH (REDUCE, TP10.1) 2Q21 Presale Update

มีมุมมอง neutral ต่อ 2Q21 presale ที่ 7.2 พันลบ. ถึงแม้ +104% y-y, +3% q-q แต่มาจากฐานที่ต่ำกว่าปกติปีก่อน (จากการ clear cancellation rate ใน 2Q20) สำหรับกลยุทธ์หลักไตรมาสนี้ ยังมาจากการลดราคามากกว่าปกติเพื่อระบาย stock ซี่งกดดันแนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q21F ยังไม่ดีนัก และอาจต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง

คาด 2Q21 total presale ที่ 7.1 พันลบ โดยสัดส่วน 82% มาจากกลุ่ม low-rise และ 18% มาจากกลุ่ม condo โดยการเพิ่มขึ้นของ presale ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดโครงการใหม่ไตรมาสนี้ราว 6.7 พันลบ. จำนวน 9 โครงการรวมทั้ง low-rise และ condo (Vs. 2Q20 ไม่มีเปิดโครงการใหม่เลย)

คาด 2Q21 low-rise presale ที่ 5.9 พันลบ (+74% y-y, +5% q-q) ถึงแม้ตัวเลขโตมาก y-y แต่มาจากฐานที่ไม่สูง และการลดราคามากกว่าปกติ ซึ่งสะท้อนกำลังซื้อในกลุ่มกลาง-ล่าง ยังอ่อนแอกว่ากลุ่มอื่น เรามองแรงกดดันจากการลดราคาที่มาก กระทบแนวโน้มกำไรสุทธิของ PSH ในระยะสั้น-กลาง ที่ยังไม่ดีนัก

คาด 2Q21 condo presale ที่ 1.3 พันลบ (+829% y-y, -6% q-q) ภาพรวมตัวเลขยังค่อนข้างต่ำ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดรวม ทั้งนี้ไตรมาสนี้มีเปิด 2 condo ใหม่ มูลค่ารวม 1.0 พันลบ. โดยคาด average take-up rate ที่ราว 30-40%

คาด 1H21 presale ที่ 14.1 พันลบ. (+47% y-y) คิดเป็น 44% จากเป้าปี 2021F ที่ 32.0 พันลบ. โดยเรามองโอกาส downside ยังมี โดยส่วนสำคัญอยู่ที่แผนเปิดโครงการใหม่ใน 2H21F ที่ราว 18.0 พันลบ. (Vs. 1H21 = 8.6 พันลบ.) ยังเป็นไปตามแผนหรือไม่? รวมถึงตัวเลข cancellation rate และ rejection rate ของ condo หลายโครงการที่จะโอนใน 2H21F

- Advertisement -