บล.กรุงศรี :

2Q21F: โตไปกับราคาเหล็ก
คาด GLOBAL จะมีกำไร 902ลบ. (+78% yoy) ใน 2Q21F ประเด็นขับเคลื่อนหลักจะเป็นรายได้ที่สูงขึ้นจาก SSSg ที่แข็งแกร่งที่ 35% จากราคาเหล็กที่สูงขึ้นและรายได้ภาคการเกษตรที่แข็งแกร่ง เราจึงปรับคาดการณ์กำไรขึ้น 17%/4%/9% ในช่วงปี FY21/22/23 หลังจากปรับคาดการณ์ SSSg ขึ้นสู่ 18% จาก 10% ในปีนี้ หุ้นซื้อขายที่ระดับใกล้เคียง 28x ของปี FY22F (ค่าเฉลี่ย 5 ปี) เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จากความเสี่ยง – ผลตอบแทนที่น่าสนใจ เราคาดโมเมนตัมเชิงบวกจากราคาเหล็กและความต้องการในต่างจังหวัดอยู่ถึงปลายปี 2022

คาดกำไร 902ลบ. ในปี 2Q21F (+78% yoy) หนุนจาก SSSg
การเติบโต YoY หนุนจาก SSSg ที่สูงกว่าปกติที่ +35% YoY (fig.2) จากดัชนีราคาเหล็กที่ปรับตัวขึ้นอย่างมาก (fig.3) เพิ่มขึ้น +40% YoY และการเติบโตของรายได้ภาคการเกษตรที่มั่นคง (fig.4) ในช่วง 2Q21 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นมีการเติบโต YoY เพียงเล็กน้อยจากสัดส่วนรายได้จากราคาเหล็ก (อัตรากำไรขั้นต้น 10-20% เทียบกับระดับเฉลี่ยของกลุ่ม 25%) เราคาดอัตรา EBIT จะเพิ่มขึ้นสู่ 13.4% (+278bps) จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ SG&A เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า

ปรับคาดการณ์กำไรขึ้นจากผลของราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น
ผลจาก SSSg ที่แข็งแกร่งในช่วง 2Q21 และคาดราคาเหล็กจะยังมีการเติบโต YoY จะกระทั้งจบ 2H21 เราปรับคาดการณ์กำไรขึ้น 17%/4%/9% ในปี FY21/22/23 การเปลี่ยนสมมติฐานหลักมีดังนี้ 1). ปรับคาดการณ์ SSSg ใน 2021 เพิ่มขึ้นสู่ 18% จาก 10% (จากราคาเหล็กที่สูงขึ้นและรายได้ภาคการเกษตรที่แข็งแกร่ง) และปรับคาดการณ์ SSSg 2022 ลงสู่ 1% เนื่องจากฐานที่สูง (คาดการณ์ของ ENSO -สภาพอากาศเป็นกลาง) และกลับสู่ระดับปกติที่ 3% ในปี 2023

ปรับคำแนะนำและราคาเป้าหมาย ซื้อ 25บาทความเสี่ยง-ผลตอบแทนน่าสนใจ
เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นสู่ 25บาท (+9%) หลังปรับคาดการณ์กำไรขึ้น เราเชื่อว่าโมเมนตัมเชิงบวกเป็นปัจจัยหนุนสำหรับร้านค้าปลีกในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจากการเปิดเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอาจล่าช้าออกไปอีก เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้ม GLOBAL เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานกลับเข้าเมืองหรือเมืองท่องเที่ยวจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ โดย SSSg จะยังเป็นบวกในระยะเลขหลักสิบกลางในมิ.ย. และนโยบายในจีนยังเป็นปัจจัยหนุนราคาเหล็ก เราเชื่อว่าความเสี่ยง – ผลตอบแทนน่าสนใจจาก กรณีเสี่ยงของราคาเหล็ก (fig 17-20)

- Advertisement -