เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’
ตั้งเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สานต่อเจตนารมณ์ช่วยเหลือคนไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ เดินหน้าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ใหญ่ในรอบปีภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’ วางเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งปีตั้งเป้ามากกว่า 4.5 ล้านชิ้น นำร่องจังหวัดที่เป็นการผลิตของยางและถุงมือยางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นๆ

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี , บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT และบริษัทในเครือทั้งหมด มีนโยบายให้ความสำคัญกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ตลอดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนตามแนวทางESG มาโดยตลอด เรามีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมรวม 200 กว่าโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จึงได้จัดโครงการ ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’ ซึ่งนับเป็นการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างผู้คนในสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยการบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม , อนามัย, มูลนิธิ, สถานีฉีดวัคซีนโควิด-19 , ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ, วัด, ทัณฑสถาน ฯลฯ ตลอดจนมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ชุด PPE เป็นต้น และให้ความช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน

สำหรับโครงการกลุ่มศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 วางเป้าหมายที่จะบริจาคถุงมือยางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแก่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น จากปีที่ผ่านมาที่บริจาคถุงมือยางไปแล้วกว่า 3.57 ล้านชิ้น โดยในปีนี้กลุ่มศรีตรังเริ่มต้นส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดที่เป็นสาขาและฐานการผลิตของบริษัท รวมถึงกรุงเทพฯ ก่อนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ

“เราต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 พร้อมทั้งอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ จึงจัดโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 จากความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เป็นด่านหน้าในการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ไปจนถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เราช่วยสนับสนุนดูแลในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์อันถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด , ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และใช้สำหรับการฉีดวัคซีน โดยส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อจะช่วยลดการสัมผัสและป้องกันโรคติดต่อ นอกจากนี้เราได้ดูแลการจัดจำหน่ายถุงมือยางในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้ถุงมือยางอย่างทั่วถึง” นายวีรสิทธิ์ กล่าว

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เดินหน้าจัดโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 เพื่อมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดต่างๆ ทั้งที่บริษัทฯ ได้ประสานงานเพื่อส่งมอบและที่ติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อขอรับบริจาค โดยนับจากวันที่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้บริจาคถุงมือยางไปแล้วกว่า 1.4 ล้านชิ้น ซึ่งนับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือสังคมให้ก้าวผ่านการแพร่ระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ STGT ที่ต้องการส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงคาดหวังว่าโครงการดังกล่าว จะส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อช่วยสนับสนุนคนไทยก้าวผ่านวิกฤต COVD-19 ไปด้วยกัน

- Advertisement -