บล.ทิสโก้ :

CRC : ผู้นำของการฟื้นตัว ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ”

คาดรายได้เริ่มกลับมา
เราปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 42 บาท กำไรสุทธิคาดจะยังอ่อนแอ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า โดยแม้สินค้าหลักอย่างเครื่องแต่งตัวแฟชั่นจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ารายได้สูงมากกว่าเพื่อน รายได้ยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่างมาก (รวมถึงในอิตาลีด้วย) ทำให้ CRC มีแนวโน้มเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลัก และจะฟื้นตัวในปีหน้า หลังราคาได้ปรับลงกว่า 10% ในช่วงเดือนก่อน เราจึงมองการประเมินมูลค่าค่อนข้างน่าสนใจ และปรับเป็น “ซื้อ” และเป็น Top pick ใหม่ของเรา

รอการเติบโตปีหน้า
เนื่องจากธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมหลายประเทศ เราคาด Rinascente จะเริ่มฟื้นตัวได้ ส่วนไทวัสดุคาดจะประกอบการดีกว่ากลุ่มเนื่องจากกลยุทธ์เพิ่มรายได้ผ่านการขยายสาขาและกำไรขั้นต้นผ่านสินค้าแบรนด์และ synergy จากการจัดหาอุปทาน NK คาดจะเริ่มขยายตัวตั้งแต่ 2022 เป็นต้นไป ยอดขายสินค้าแฟชั่นในไทยยังมีอัพไซด์รายได้อยู่มากหลังการระบาดคลี่คลายลง นอกจากนี้ เรามองการควบคุมต้นทุน และการทำ synergy ระหว่างแต่ละธุรกิจจะช่วยทำให้การฟื้นตัวมาเร็วยิ่งขึ้น

ปรับประมาณการ
เราปรับประมาณการเพื่อสะท้อนยอดขายที่ลดลงในช่วง 1H21 โดยเราลดยอดขายปีนี้ลง 6% จากยอดขายแฟชั่นที่ลดลงแต่ยังประเมินศักยภาพการทำกำไรเท่าเดิม (margin/SG&A to sales) ทำให้เราลดกำไรสุทธิช่วง FY21-23F ลง 29%/9%/3% ตามลำดับ พร้อมเลื่อนการประเมินออกไปยังปี 2022F ทำให้มูลค่าเหมาะสมเพิ่มจาก 34 บาท เป็น 42 บาท

การประเมินมูลค่าและความเสี่ยง
การประเมินมูลค่าเหมาะสมนั้นอิง DCF โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพาห้างสรรพสินค้า
3. ความเสี่ยงจากการซื้อและพัฒนาอสังหาฯ
4.โอกาสการเติบโตผ่านการซื้อกิจการจาก Right of First Refusal (ROFR) (อัพไซด์)

- Advertisement -