บล.โนมูระ พัฒนสิน :

GPSC (BUY, TP91.5) Along with the group trough the market transition

• เราเริ่มคำแนะนำ Buy ต่อ GPSC ที่ TP22F = 91.50 บาท/หุ้น มองน่าสนใจเพราะ
1) ปัจจัยกดดันจากการปิดซ่อมผ่านไปแล้วใน 1H21F ส่งให้2H21F – 2022F แนวโน้มกำไรปกติฟื้น
2) ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอนต่ำกว่ากลุ่ม
3) มีโรงไฟฟ้าทยอย COD เพิ่มใน 2023F
4)ฐานธุรกิจไฟฟ้า SPP มั่นคงกว่ากลุ่ม
5) มีธุรกิจ new S-curve อย่างธุรกิจ Battery หนุนในระยะยาว และ
6) มีโอกาสมีupside จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างเจรจา

• Catalysts กำไรปกติที่ฟื้นตัวสูงใน 2H21F +20% y-y, +29% h-h หลังการปิดซ่อมโรงไฟฟ้าลดลง และเข้าสู่ high season โรงน้ำ และโอกาสลงทุนโครงการใหม่ (ยังไมรวมในประมาณการ)

• Anchor themes ผลกระทบ COVID-19 ต่อการใช้ ไฟฟ้าของประเทศลดลง โอกาสลงทุนโรงไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN อินเดีย และอื่นๆ ตามความต้องการไฟฟ้าในประเทศนั้นๆที่เพิ่มขึ้น
และแนวโน้มความต้องการ Battery ที่เพิ่มขึ้นจากกระแส EV และความต้องการใช้ของโรงไฟฟ้า
renewable

- Advertisement -