บล.เคทีบีเอสที :

กลับสู่วัฏจักรการเติบโตรอบใหม่ตั้งแต่ 2Q21E
เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” และ rollover ราคาเป้าหมายเป็นปี 2022E ที่ 181.00 บาท อิง PER 38x (เดิม 138.00 บาท อิง PER 38x) เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q21E ที่ 918 ล้านบาท ขยายตัว +4% YoY, +31% QoQ กำไรขยายตัว YoY มาจาก

1) รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น +7% YoY จากรายได้ในประเทศที่ขยายตัว และรายได้ต่างประเทศยังทำสถิติสูงสุดใหม่,
2) GPM ปรับตัวลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และ
3) SG&A to total sales ปรับตัวลดลง จากค่า sponsorship ที่ลดลง สำหรับกำไรที่ขยายตัว QoQ ส่งผลจากรายได้ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E – 22E ขึ้น +5% และ +3% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวของกำไรที่เร็วกว่าคาด จากรายได้ distribution business, รายได้จีน และเมียนมาที่สูงกว่าคาด โดยเราประเมินกำไรสุทธิปี 2021E ที่ 3,825 ล้านบาท (+9% YoY) และปี 2022E ที่ 4,765 ล้านบาท (+25% YoY)

ราคาหุ้น outperform SET +15% และ +16% ใน 1 และ 3 เดือนที่ผ่านมาจากผลประกอบการที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q21 และฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญใน 2Q21E เรามองว่าราคาปัจจุบันน่าสนใจโดย CBG เทรดอยู่ที่ 2022E PER 31.4x ยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัวใน 2Q21E และยังมี upside จากผลิตภัณฑ์ผสมกัญชงที่คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนใน 4Q21E และผลกระทบเชิงบวกจากการปรับสูตรลดน้ำตาล

Event: 2Q21E Earnings preview
แนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q21E เข้าสู่วัฎจักรการเติบโตรอบใหม่ เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q21E ที่ 918 ล้านบาท ขยายตัว +4% YoY, +31% QoQ กำไรขยายตัว YoY มาจาก

1) รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น +7% YoY จากรายได้ในประเทศที่ขยายตัว +8% YoY หนุนโดยรายได้จาก distribution business +47% YoY ทำสถิติสูงสุดใหม่ อีกทั้งรายได้ต่างประเทศยังทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +6% YoY จากรายได้เมียนมาและรายได้จีนที่ทำสถิติสูงสุดใหม่,

2) GPM ปรับตัวลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ aluminum coil และ 3) SG&A to total sales ปรับตัวลดลง จากค่า sponsorship ที่ลดลง ด้านกำไรที่ขยายตัว QoQ ส่งผลจากรายได้ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

Implication
ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E-22E ขึ้น เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E – 22E ขึ้น +5% และ +3% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวของกำไรที่เร็วกว่าคาด จากรายได้จาก distribution business, รายได้จีน และเมียนมาที่สูงกว่าคาด โดยเราประเมินกำไรสุทธิปี 2021E ที่ 3,825 ล้านบาท (+9% YoY) หนุนโดย

1) รายได้รวมขยายตัว +11%YoY จากรายได้ domestic branded own +5% YoY โดยรายได้เครื่องดื่มชูกำลังขยายตัว +4% YoY และรับรู้รายได้จาก Woody C+Lock เต็มปี, รายได้ distribution business ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง +36% YoY และรายได้จากต่างประเทศขยายตัว +9% YoY จากรายได้จีน (+100% YoY) และเมียนมาที่เติบโตโดดเด่น,

2) GPM ที่ 39.3% ลดลง YoY จาก GPM ของต่างประเทศปรับตัวลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และ

3) SG&A to total sales ปรับตัวลดลงจากค่าใช้จ่าย sponsorship ที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ผสมกัญชงที่คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนใน 4Q21E และผลกระทบเชิงบวกจากการปรับสูตรลดน้ำตาลในประมาณการ ซึ่งมีโอกาสปรับสูตรได้เร็วสุดใน 2H21E หากปรับสูตรลดน้ำตาลเหลือ 0-6 g/100 ml จะมี cost saving ที่ 320 -340 ล้านบาทต่อปี

สำหรับปี 2022E เราประเมินกำไรสุทธิที่ 4,765 ล้านบาท (+25% YoY) หนุนโดย
1) รายได้รวมขยายตัว +17% YoY จากรายได้ที่ขยายตัวในทุกธุรกิจ และ
2) GPM ขยายตัว จากต้นทุน packaging ที่ลดลง และ utilization rate ที่ปรับตัวดีขึ้น

Valuation/Catalyst/Risk
เรา rollover ราคาเป้าหมายเป็นปี 2022E ที่ 181 บาท อิง PER 38x (เดิมราคาเป้าหมายปี 2021E ที่138.00 บาท อิง PER 38x) แม้กำไรปี 2021E ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ก็ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ อีกทั้งยังเติบโตต่อเนื่อง +26% YoY ในปี 2022E จากปัจจัยพื้นฐานที่ยังดีต่อเนื่อง

- Advertisement -