บล.โนมูระ พัฒนสิน :

HEALTHCARE (BULLISH) ครม.เห็นชอบ ‘ไฟเซอร์’ เป็นวัคซีนหลัก ฉีดฟรีให้ประชาชน

วานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค จำนวน 10.9 ล้านโดส วงเงิน 6,111.412 ล้านบาท นอกจากนี้ จะจัดซื้อวัคซีนอื่นๆ เพื่อควบคู่กันไปโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้จัดซื้อ ซึ่ง ครม. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนหลักที่จะฉีดให้กับประชาชนอีก 1 ยี่ห้อ และมอบให้อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ลงนามในสัญญาจำนวน 20 ล้านโดส เพื่อนำเข้าภายใน 4Q21F หรือในเดือน ต.ค.21 พร้อมทั้งรับข้อสังเกตจากอัยการสูงสุดไป ดำเนินการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตไฟเซอร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา จะได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับรัฐบาลไทยเพื่อมอบให้เป็นความช่วยเหลือด้วย

เรามองว่าข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิง Sentiment ลบต่อกลุ่ม รพ. เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์เป็นประเภท mRNA เหมือนกับวัคซีนโมเดอร์น่า โดยรัฐบาลจะสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเป็นวัคซีนหลักอีก 1 ชนิด เพื่อฉีดฟรีให้ประชาชน ทำให้ตลาดอาจกังวลต่อยอดจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าของ รพ.เอกชน

อย่างไรก็ตาม เรามองว่าต้องดูแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ของรัฐบาลอีกครั้ง เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของรัฐบาล เพื่อนำเข้ามาฉีดให้กับกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าของ รพ.เอกชน สำหรับให้บริการกลุ่มลูกค้าจ่ายเงินเอง นอกจากนี้ เรามองว่าปริมาณวัคซีนโมเดอร์ที่จะทยอยเข้ามาใน 4Q21F และต้นปี 22F ยังน้อยกว่าความต้องการวัคซีนของกลุ่มลูกค้า รพ.แต่ละแห่ง

เรายังมองว่าประเด็นวัคซีนไฟเซอร์ของรัฐ จะไม่เป็น downside ต่อประมาณการกำไรของกลุ่ม รพ.ที่ศึกษา ซึ่งเรามีการรวมรายได้ฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าในประมาณการของ BDMS, BCH และ CHG แล้ว ส่วน BH และ THG อยู่ระหว่างปรับเพิ่มสมมติฐานรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID และรวมรายได้ฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าในประมาณการกำไร

- Advertisement -