บล.ฟิลลิป :

กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
เปิดเที่ยวสมุย 15 ก.ค./ภูเก็ตต่างชาติมาเกือบ 2 พันคน
เปิดเที่ยวสมุย 15 ก.ค.นี้ : รัฐบาลเตรียมเปิด “สมุย พลัส โมเดล” จ.สุราษฎร์ธานี รับนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า วันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยประชากรในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 71.4% (ประมาณ 8.9 หมื่นคน) ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข

“ภูเก็ต” ต่างชาติมาเกือบ 2 พันคน : “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” วันแรกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 337 คน ถึงวันนี้เปิดมาแล้ว 5 วัน สะสมที่ 1,872 คน อิง Booking เดือน ก.ค. คาดอยู่ที่ 11,894 คน

แนะนำ “ลงทุนปกติ” : นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรมและสายการบิน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อฯ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบยังไม่มีการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยทำให้มีโอกาสขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อได้ ประกอบกับความหวังการเข้ามาของวัคซีนชนิด mRNA ที่ชัดเจนมากขึ้น อย่าง Pfizer-Moderna ซึ่งน่าจะช่วยยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าที่กาลังระบาดปัจจุบันได้

คงคำแนะนำ “ลงทุนปกติ” ยังเลือก CENTEL เป็น Top pick ของกลุ่ม

- Advertisement -