บล.โนมูระ พัฒนสิน :
CHG (TRADING BUY, TP4.4) 2Q21F เติบโตสูง y-y q-q ตามรายได้และ GPM ดีขึ้น

คาดผลการดำเนินงาน 2Q21F มีกำไรสุทธิ 363 ลบ. (+135%y-y +44%q-q) เติบโตสูง y-y และ q-q เนื่องจาก

1) คาดรายได้ให้บริการรวม (+63%y-y +32%q-q) เติบโตสูงจากรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID คาดมีสัดส่วนราว 25% ของรายได้ 2Q21F ประกอบกับการรักษาผู้ป่วยทั่วไปคาดเติบโต y-y และ q-q ตามการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าเงินสด และผู้ประกันตนใช้สิทธิเพิ่มขึ้น

2) คาด %Gross margin ดีขึ้น y-y และ q-q เป็น 30.2% และ

3) คาดสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้ลดลงเหลือ 9.5% แนวโน้ม 2Q21F ที่ดีกว่าคาดเดิมมาก จากการเร่งตัวขึ้นของรายได้เสริม COVID และรายได้รักษาผู้ป่วย COVID ประกอบกับเรายังไม่รวมรายได้รักษาผู้ป่วย COVID และรายได้ฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่า ทำให้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 21F และ 22F ขึ้น +21%/+13% ตามลำดับ

  รวมทั้งประเมินราคาเป้าหมาย (TP22F) ใหม่ 4.40 บาท (เดิม 3.60 บาท) และปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy (Neutral) เนื่องจาก CHG เป็นอีก รพ. ที่ได้ประโยชน์จากรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID ช่วยหนุนการเติบโตของกำไรดีกว่าคาดเดิม

- Advertisement -