บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :

กลยุทธ์ขยายตัวแกร่งอีกครั้ง
บริษัทได้ลงนาม MOU ที่จะซื้อหุ้น SF ในสัดส่วน 30% จาก MAJOR ที่ราคารับซื้อ 12.00 บาท

ตามขั้นตอนแล้วจะต้องมีการทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือของ SF ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

แม้ในมุมมองของเราคือ ดีลการซื้อหุ้น SF ในครั้งนี้ ไม่ได้ถูกมาก แต่นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ขยายตัวที่แข็งแกร่งอีกครั้งและในแง่สถานะทางการเงิน CPN ก็จะยังมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ต่ำกว่า 1.0 เท่า นั่นคือไม่ได้เป็นภาระทางการเงินที่มาก

คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 58.00 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF ในเบื้องต้นคาดว่าผลตอบแทนจากการซื้อหุ้นครั้งนี้จะยังไม่สูง จนกว่า CPN จะเข้าไปบริหารงาน เพิ่มรายได้และลดต้นทุน-ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เรายังไม่ได้นำเรื่องนี้ใส่ไว้ในประมาณการจนกว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม

- Advertisement -