FTE รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แนะผู้ประกอบการ ประชาชน ตรวจเช็ค เลือกใช้อุปกรณ์ – ระบบดับเพลิงมาตรฐาน ลดการสูญเสีย

FTE ผู้นำระบบดับเพลิงครบวงจร รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แนะผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ตรวจเช็ค เลือกใช้ อุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน หมั่นตรวจสอบความพร้อมสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทขอแสดงความเสียใจ กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ บริเวณโรงงานย่านกิ่งแก้ว และขอชื่นชมการทำงานของ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร กู้ภัย ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และปลอดภัยด้วยดี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้ว สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียง ยังคงต้องป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากาก (N95) เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย รวมถึงคอยฟังประกาศจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

FTE ในฐานะผู้นำระบบดับเพลิงครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ อยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการเลือกใช้ระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยลดการสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร โรงงาน บ้านพัก

สำหรับผู้ประกอบการ ถือเป็นความรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ระบุไว้ว่า “โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น”

นอกเหนือจากตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ตัวผู้ประกอบการก็ควรจะตระหนัก และประเมิณความเสี่ยงของอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น นอกจากระบบดับเพลิงจะช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องความปลอดภัยของบุคคลากรในพื้นที่

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมและศึกษาทำความเข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพ ไม่บุบ บวม หรือขึ้นสนิม และตรวจสอบระดับความดันและปริมาณสารเคมีให้อยู่ระดับที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ รวมถึงสังเกตช่องทางหนีไฟภายในอาคารและวิธีการหลบหนีไปยังบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อความถูกต้องตามวิศวกรรม และมาตรฐานเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมาตรฐานตามสากลนั้น ได้มีการทดสอบในกรณีต่างๆ แล้วทั้งสิ้น การออกแบบระบบดับเพลิงในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งเรื่องชนิดของวัตถุดิบ , ความสูงของอาคาร , ลักษณะการจัดเก็บ เป็นต้น

อัคคีภัย เป็นอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก เพราะอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกได้ทั้งหมด แต่หากเรามีมาตรการป้องกันที่ดีและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเท่านั้น ประชาชนทั่วไป ควรมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

- Advertisement -