บล.ทรีนีตี้:

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป – TISCO

คาดกำไรอ่อนตัวเล็กน้อย QoQ

  • คาดกำไร 2Q64 อยู่ที่ 1,570 ล้านบาท อ่อนตัว 11% QoQ แต่ยังโต 18%YoY
  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอาจอ่อนตัวลง QoQ ตามแนวโน้มสินเชื่อที่หดตัว
  • ขณะที่คาดรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอ่อนตัว QoQ เนื่องจากกำไรจากเงินลงทุนลดลง
  • คาด NPL ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้อาจเพิ่ม เนื่องจากธนาคารอาจเพิ่มสำรองส่วนเกินเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
  • ยังคงประมาณการกำไรปี 64 ไว้ที่ 6,605 ล้านบาท ฟื้นตัว 9%YoY
  • ปันผลยังสูงจูงใจ โดยคาด Div. Yield สำหรับปี 64 ที่ 7.7%
  • คงราคาเป้าหมาย 106 บาท และคำแนะนำ “ซื้อ ”

คาดกำไรอ่อนตัวเล็กน้อย QoQ
เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 1,764 ล้านบาท อ่อนตัว 11%QoQ แต่ยังเติบโต 18% YoY โดยมี
ประเด็นสำคัญ คือ
1. คาดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอ่อนตัวลงราว 3% QoQ โดย NIM อาจทรงตัว แต่สินเชื่ออ่อนตัวลงราว 2% QoQ เนื่องจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด
2. คาดรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอ่อนตัวราว 9% QoQ เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่ออาจอ่อนตัวลง ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจตลาดทุนยังเติบโต แต่กำไรจากเงินลงทุนอาจลดลง เนื่องจากตลาดทุนไม่ได้ปรับ ตัวขึ้นแรงเช่นในไตรมาสก่อน
3. คาดแนวโน้ม NPL จะยังทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าจะมีการระบาดรอบใหม่ แต่ยังมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ มารองรับ อย่างไรก็ตามด้วยภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ธนาคารอาจตัด สินใจเพิ่มสำรองหนี้โดยเราคาดค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เพิ่มราว 5% QoQ

กำไรครึ่งปีแรกยังอยู่ในประมาณการ

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 6,605 ล้านบาท ฟื้นตัวราว 9%YoY สำหรับกำไร 2Q64 ถ้าออกมาตามคาด แม้ว่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคิดเป็นราว 50% ของประมาณการทั้งปี ขณะที่การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ จะกระทบต่อค่าใชจ่ายสำรองหนี้และกำไรไม่มาก เนื่องจากมองว่าลูกหนี้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบมีสัดส่วนไม่มาก อีกทั้งธนาคารยังมีสำรองส่วนเกินที่ตั้งไว้ในช่วงปี 2563

ยังคงแนะนํา “ซื้อ” ปันผลยังจูงใจ
เราคงราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 106 บาท อิง PBV 1.9 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside บวกกับ Div. Yield สำหรับปี 2564 ที่เราคาดอีกราว 7.7% ซึ่งยังสูงจูงใจ จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ

ความเสี่ยง: แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ NIM

- Advertisement -