SET Index Daily: ซึมต่อ

ประเด็นวิเคราะห์

SET Index วานน้ีซึมลงตลอดวันมาปิดท่ี 1576.60 จุด ติดลบหมดลุ้น 14.83 จุด ด้วย มูลค่าการซื้อขาย 8.25 หมื่นล้านบาท

การเข้าใกล้แนวต้าน 1600 แต่มูลค่าการซื้อขายกลับซบเซา สุดท้ายเป็นเพียงแต่ จังหวะ Rebound ตามคาด ขณะท่ีวันนี้หากประเมินจากแท่งเทียนกลับมาแดงฉาน มองแล้ว Momentum ในการปรับตัวลงยังน่าจะมีอีกโดยมองกรอบการซึมอยู่ท่ี 1565-1590 จุด

ทั้งน้ีวันน้ีอยากให้เหลือบมองแนวรับ 1574 จุด ซึ่งเป็นแนวรับ EMA 75 วันที่ SET Index แทบไม่เคยปิดหลุดในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นหากวันนี้การปิดของดัชนีต่ำลงจาก แนวรับดังกล่าวจะถือเป็นอีกหน่ึงสัญญาณลบท่ีมีน้ําหนักที่ชี้นําการเข้าโหมด Consolidate ของ SET Index

แนวรับ 1565

แนวต้าน 1590

SET Index ติดแนวต้าน 1595/1600 จุด ตามคาด ขณะท่ีแท่งเทียนที่กลับมาเป็นลบเพิ่มทําให้วันนี้การพักตัวยังมีต่อไป โดยมองกรอบการซึมลงของวันที่ 1565- 1590 จุด

 

 

- Advertisement -