บล.เอเชียพลัส:

ลุ้นกําไร New High พร้อมปันผลระหว่างกาล

คาดกําไร 2Q64 New High ท่ี 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 400% YoY พร้อมลุ้นปันผลระหว่างกาลครั้งแรก 0.50 บาท ไตรมาสนี้ได้ปัจจัยหนุนจากราคาเหล็ก แผ่นรีดร้อนท่ีปรับขึ้นทุกเดือน อย่างไรก็ตามราคาเหล็กจีนท่ีเริ่มพักฐานทําให้ ราคาเหล็กในประเทศช่วง 2H64 ไม่น่าขยับขึ้นต่อ ส่งผลให้ Gross margin ครึ่งปีหลังจะค่อยๆลดลงสู่ระดับปกติท่ี 7-9% จาก 1H64 ที่ทําได้ 14

ปรับประมาณการกําไรปีนี้ข้ึน 12% เป็น 1.2 พันล้านบาท ถือเป็นกําไรสูงสุด ของบริษัท แต่เชื่อตลาดจะลดความสําคัญของกําไรในปีนี้ และให้น้ําหนักกับกําไรในปีหน้าที่ลดลง จึงปรับลด Expected PER ในการประเมิน FV ลงจาก 12 เท่า เหลือ 9 เท่า (Historical 8Y-1SD) ให้ราคาเหมาะสม 12.40 บาท มี Upside 22% และคาดหวังปันผลปีนี้ 9.8% แนะนํา ซื้อ

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท): 10.20

ราคาเป้าหมาย (บาท): 12.40

Upside (%): 21.57

Dividend Yield (%): 9.80

 

- Advertisement -