บล.เคจีไอ :
ประมาณการ 2Q64: ถูกกดดันจากต้นทุน และค่าใช้จ่าย

Event
  ประมาณการ 2Q64

Impact
กำไรใน 2Q64 จะลดลงทั้ง QoQ และ YoY
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ RS ในงวด 2Q64 จะอยู่ที่ 90 ล้านบาท (-36% QoQ, -17% YoY) โดยกำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะรายได้ลดลงเหลือ 979 ล้านบาท (-1% QoQ) ในขณะที่ต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6% และ 7% ตามลำดับจากการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ (Well U และ CAMU C) เราคาดว่ารายได้จากธุรกิจบันเทิง (ทีวี, วิทยุ, เพลง และการแสดง) จะเพิ่มขึ้นเป็น 344 ล้านบาท (+3% QoQ, +40% YoY)

เนื่องจากรายได้จากธุรกิจทีวีเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่ลดลงของธุรกิจพาณิชย์ที่ลดเหลือ 634 ล้านบาท (-4% QoQ, +8% YoY) ทั้งนี้เมื่อเทียบ YoY แม้เราคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 18% YoY แต่จะถูกหักล้างโดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (+16% YoY) บวกกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น (+41% YoY)

แนวโน้มสดใสตั้งแต่ 4Q64 เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเข้าสู่ระลอกใหม่ และแย่ลงตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2564 เราเชื่อว่าการบริโภคจะยังอยู่ในระดับต่ำจะยังคงกดดันธุรกิจพาณิชย์ของ RS ใน 3Q64 แต่เรามองว่าแนวโน้มจะสดใสใน 4Q64 เนื่องจากปัจจัยฤดูกาล และแผนของบริษัทที่จะวางจำหน่ายสินค้าใหม่ในปลาย 3Q64 และใน 4Q64 ได้แก่ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกัญชง

ปรับลดประมาณการกำไรปี 2564-65 เพื่อสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอใน 2Q64
เราคาดว่าผลประกอบการงวด 1H64 จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 32% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา ดังนั้นเราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี 2564-65 ลงเพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการที่คาดจะอ่อนแอใน 2Q64 – 3Q64 รวมทั้งการเลื่อนวางจำหน่ายสินค้าใหม่หลัง COVID-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ โดยเราได้ปรับสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

i) ปรับลดประมาณการรายได้ปี 2564 ลง 13% และปี 2565 ลง 6% จากการปรับลดยอดขายสินค้าลง
ii) ปรับลดประมาณการต้นทุนปี 2564 ลง 8% แต่ปรับเพิ่มประมาณต้นทุนปี 2565ขึ้นอีก 7% และ
iii) ปรับเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขายปี 2564 ขึ้นอีก 5% แต่ปรับลดของปี 2565 ลง 4% ทั้งนี้ภายหลังปรับสมมติฐานแล้ว ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ลดลง 31% เหลือ 496 ล้านบาท และปี 2565 ลดลง 21% เหลือ 827 ล้านบาท

Valuation and action
เราปรับลดราคาเป้าหมายปี 2565 ลงเหลือ 25.50 บาท (PER เฉลี่ยที่ 30 เท่า) จากเดิมที่ 32.00 บาท ถึงแม้เราจะคาดว่าราคาหุ้นในระยะสั้นจะถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอใน 2Q64 แต่เรายังคงคำแนะนำซื้อ RS เนื่องจาก i) คาดว่าธุรกิจจะฟื้นตัวในปี 2565 ตามภาวะเศรษฐกิจ และ ii) ยังมี upside อีกจากผลิตภัณฑ์กัญชงซึ่งเรายังไม่ได้รวมเข้าไว้ในประมาณการ

Risks
รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าที่คาดไว้

- Advertisement -