บล.เคจีไอ :
ประมาณการ 2Q64F: กำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง YoY

Event
  ประมาณการ 2Q64

lmpact
กำไรจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง YoY ใน 2Q64F
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BDMS ใน 2Q64F จะอยู่ที่ 1.49 พันล้านบาท (+226.1% YoY, +11.5% QoQ) โดยไม่มีรายการพิเศษ นอกจากนี้ เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BDMS ในงวด 1H64F จะอยู่ที่ 2.83 พันล้านบาท (-6.4% YoY) ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจาก 2Q63 ซึ่งเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุด ทั้งนี้ ประมาณการกำไรสุทธิใน 2Q64F และ 1H64F คิดเป็น 21.1% และ 40.0% ของประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ของเราที่ 7.08 พันล้านบาท ตามลำดับ โดยประเด็นสำคัญใน 2Q64 ได้แก่

i) คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 28.0% YoY และ 9.3% QoQ เป็น 1.67 หมื่นล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้รวมใน 2Q64F (เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ๆ ที่ไม่ถึง 5%) ทั้งนี้ BDMS ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็น 3,700-3,800 ราย/วัน ใน 2Q64 จากเพียง 1,500 ราย/วันใน 1Q64

ii) คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 28.8% จาก 24.7% ใน 2Q63 และ 27.8% ใน 1Q64 เนื่องจาก โมเมนตั้มด้านบวกจากการที่ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสาม และ intensity ของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

iii) คาดว่าสัดส่วน SG&A/ยอดขายจะอยู่ที่ 21.5% ลดลงจาก 23.9% ใน 2Q63 แต่ทรงตัวจาก 21.4% ใน 1Q64 เนื่องจากสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างประสิทธิภาพตั้งแต่ 2Q63

สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็น 82% ในขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็น 18% โดยรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นจำกัด

ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนแนวโน้มใน 2H64: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
สำหรับแนวโน้มใน 2H64 เราคาดว่าการเติบโตของ BDMS จะถูกขับเคลื่อนโดย i) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 (ได้แก่ การตรวจหาเชื้อ, การรักษาผ่านการกักตัวในโรงพยาบาล) และ ii) การให้บริการวัคซีนทางเลือกใน 4Q64

โดยในประเด็นนี้ เราคาดว่า BDMS จะได้รับวัคซีน Moderna 210,000 โดสจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยกำหนดราคาขายที่ 1,650 บาท/โดส ใน 4Q64 ซึ่งเมื่ออิงตามประมาณการของเรา วัคซีนทางเลือกจะคิดเป็น 8% ของประมาณการกำไรปีหน้า และจะทำให้ราคาหุ้นมี upside อีกประมาณ 5% ภายใต้สมมติฐานว่ามีการให้บริการวัคซีนทางเลือกอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

คงประมาณการกำไรเอาไว้เท่าเดิม
เรายังคงประมาณการกำไรปี 2564-65F เอาไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม เรามองว่าความเสี่ยงด้าน downside ของประมาณการกำไรของเราจะมาจากความล่าช้าในการเปิดประเทศบางส่วนจากกำหนดเดิมใน 4Q64

Valuation & Action
ราคาหุ้น BDMS ปรับขึ้นมาแล้ว 15.4% YTD สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัว YoY เรายังคงคำแนะนำซื้อ BDMS โดยให้ราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ที่ 26.50 บาท (WACC 8.0% และ TG 2.0%)

Risks
  COVID-19 ระบาด, ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองไทยรอบใหม่, เกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่

- Advertisement -