บล.กรุงศรีฯ:

การใช้มาตรการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดขึ้นของรัฐบาลจะกระทบผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในศูนย์การค้า, ระบบขนส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า, สถานความบันเทิง และโรงแรม ในจังหวัดที่ควบคุม กองทุนนอกจากนี้จะได้รับผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย การวิเคราะห์ sensitivity ของเราสะท้อนว่ารายได้ของ CPNREIT จะลดลง 5% ถ้ามาตรการควบคุม 14 วัน  

มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น

รัฐบาลจะใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นซึ่งมีผลตั้งแต่ 12 ก.ค. 2021 ในพื้นที่กทม.และจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา) เพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 ดังนี้:

  • ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลเพิ่มมาตรการทำงานจากที่บ้าน (WFH)
  • ปิดระบบขนส่งสาธารณะ 21.00น. ถึง 09.00น. และห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น
  • ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลปิดทำการ ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเปิดทำการได้ ได้แก่ ร้านอาหาร, ธนาคาร, ร้านขายยาและร้านอิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหารเปิดทำการได้จนกระทั้ง 20.00น. และไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ห้ามการรวมกลุ่มในที่สาธารณะเกิน 5 คน

ผลกระทบผสมผสานต่อการดำเนินงานของกองทุน

การใช้มาตรการจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนใน:

  • ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์, ตลาด – AIMCG, ALLY, CPNREIT, FUTUREPF, LHSC, LPF
  • ขนส่ง: BTSGIF, TFFIF
  • ศูนย์แสดงสินค้า: IMPACT
  • สถานบันเทิง: MJLF
  • โรงแรม: QHOP

ส่วนกองทุนอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย (โรงไฟฟ้า, สื่อสาร,  คลังสินค้า, โรงงานสำเร็จรูป, อพาร์ทเมนต์, ที่อยู่อาศัย, data center, หอพัก, อาคารสำนักงานและกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุม) เราวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ CPNREIT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26บาท/หน่วย) รายได้ของกองทุนจะลดลง 5% หากมีการใช้มาตรการ 14 วันและส่วนลดค่าเช่า 75%

 

- Advertisement -