บล.เมย์แบ้งก์กิมเอ็ง:

Siam Cement (SCC) กำไร 2Q64 จะยังเด่น แต่ครึ่งหลังจะชะลอ

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

กําไร 2Q64 จะสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส 15,000 ล้านบาท (+1%QoQ, +60%YoY) แรงหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมีแต่สเปรดท่ีลดลงจะกดดันกําไรครึ่งหลังปี 2564 ชะลอตัวแต่รวมปี 2564 กําไรจะเด่น 44,892 ล้านบาทโตสูง 32% ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่เฟสของการเติบโต แรงหนุนจากทั้งสามธุรกิจคือ ธุรกิจปิโตรเคมีกําลังการผลิตจะเพิ่ม 70% ธุรกิจปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเน้นเซอร์วิสและโซลูชั่นไปรีเทลธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตั้งเป้าจะโตเป็น 2 เท่าใน 5 ปีข้างหน้าคงแนะนํา ซื้อ เป้าหมาย 520 บาท บนฐาน Forward P/E+0.5SD = 13.9 เท่า

คาดกำไร 2Q64 จะยังเด่น 15,000 ล้านบาท สูงสุดรอบ 17 ไตรมาส

SCC จะประกาศผลประกอบการ 2Q64 ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เราคาดจะมีกําไรที่เด่นและสูงสุดรอบ 17 โตรมาศ 15,000 ล้านบาท (+1%QoQ,+60%YoY) แรงหนนุสําคัญจากธุรกิจปิโตรเคมีจากกําลังการผลิตใหม่ MOCD ทําให้ปริมาณขายเพิ่มเป็น 500,000 ตัน (+2%QoQ,+2%YoY) และได้ผลบวกจาสเปรด HDPE, PP และ PVC ที่มีสเปรดท่ีดีในครึ่งแรกของไตรมาส 2Q64 นอกจากนี้ Byproduct คือ Benzene, Toluene ก็มีสเปรดท่ีดีรวมไปถึงส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนจากปิโตรเคมีฯคาดจะเพิ่มเป็น 3,690 ล้านบาท (+3%QoQ,+305%YoY) จาก MMA, BD มีสเปรดที่สูงขึ้น ดังนั้นเราคาดกําไรปิโตรเคมีในไตรมาส 2Q64 จะสูงถึง 8,957 ล้านบาท (+1%QoQ, +96%YoY)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะชะลอ ส่วนบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเด่นต่อ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกําไรคาดจะชะลอตัวจากไตรมาสก่อนจากเป็นช่วงโลซีซั่นและถูกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพลดต้นทุนทําให้โตจากปีก่อน 1,809 ล้านบาท (-23%QoQ+11%YoY) ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรคาดจะยังมีกําไรที่โดดเด่นแม้ว่าจะชะลอตัวจากไตรมาสก่อนบ้างจากผลของฤดูกาล 2,033 ล้านบาท (-6%QoQ, +5%YoY) จากการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและกลยุทธ์โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ครบวงจร นอกจากนี้ผลประกอบการจะยังได้แรงหนุนจากปันผลจากค่ายรถยนต์คาดประมาณ 800 ล้านบาท (+700%QoQ, +79%YoY) และส่วนแบ่งกําไรจากรถเทรกเตอร์ทําให้ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจไม่ใช่ปิโตรเคมีคาดจะยังสูงถึง 2,005 ล้านบาท (-5%QoQ,+153%YoY)

แนวโน้มครึ่งปีหลังจะชะลอตัวแต่ปีนี้จะโตสูง

แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังคาดจะชะลอตัวเนื่องจากสเปรดธุรกิจปิโตรเคมีใน เดือน ก.ค. ท่ีลดลง และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะถูกกระทบจาก Covid-19 ที่แพร่ระบาดรุนแรงขึ้น ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ครบวงจรคาดจะยังโตดี จาก Organic และ Inorganicgrowth กําไรครึ่งปีแรกจะคิดเป็น 67% ของประมาณการทั้งปี เราคงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม คาดกําไรปีนี้ 44,892 ล้านบาท โต 32%

BUY

Share Price: THB 420.00

12m Price Target: THB 520.00 (+24%)

Previous Price Target: THB 520.00

 

- Advertisement -