บล.เมย์แบ้งก์กิมเอ็ง:

Sonic Interfreight (SONIC) กําไรไตรมาส 2 คาดโต 4 เท่าตัว

TP Revision

ประเด็นการลงทุน

เราปรับปรุงราคาเหมาะสมขึ้น 38% หลัง SONIC รายงานกำไรในไตรมาส 1 เป็นสถิติใหม่อย่างยอดเยี่ยม ดีกว่าคาด 12% และเราพบว่าแนวโน้มไตรมาส 2 จะยังคงสดใสต่อ เราคาดกำไรสุทธิจะขยายตัวแรง +487%YoY เป็น 39 ลบ. จากภาคการส่งออกของไทยยังคงฟื้นตัวแรง สอดคล้องกับตัวเลขของ ก.พาณิชย์ล่าสุดในเดือน พ.ค. ท่ี ขยายตัวถึง +41.% YoY เราคงคาแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมใหม่ 5.25 บาท/ หุ้น อิง P/E 19.1x ตามเดิม เราชอบ SONIC นอกเหนือการได้ประโยชน์ตามกลุ่ม Logistic คือ ในมุมของการปรับโครงสร้างภายในด้วยการใช้กระแสเงินสดส่วนเกินไปผลักดันธุรกิจเช่าซื้อรถหัวลากเพื่อมาลด Operating Leverage ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้ในระยะยาว

แนวโน้มไตรมาส 2 คาดกําไรพุ่ง +487%YoY

โดยแม้ในเชิงรายได้ เราจะคาดว่าอ่อนตัวเล็กน้อย 1% QoQ อันเนื่องจากผลของฤดกูาลและจังหวะการแพร่ระบาดระลอก 3 ทำให้มีการชะงักบ้างในระยะสั้น แต่การมีฐานกำไรที่ต่ำในปีก่อนเมื่อผนวกกับคาดอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวเท่าเดิม 18.0% และการทยอยเร่ิมรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถหัวลากล๊อตแรก 35 คันระหว่างไตรมาส เราคาดกำไรสุทธิในไตรมาส 2/64 ท่ี 39 ลบ. จะแสดงการขยายตัวแรง +487.1% YoY และ ชะลอตัวเพียงเล็กน้อย -3.7% QoQ และจะดีต่อในไตรมาส 3/64 ซึ่งเข้าสู่ฤดูส่งออกเต็มตัวของไทย

ปรับประมาณการกําไรขึ้น 38%

หลังไตรมาส 1 ทำกำไรได้ดีกว่าคาด 12% และคิดเป็นถึง 37% ของประมาณการเดิม เราจึงปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น 38% เป็น 154 ลบ.ขยายตัว +157.8%YoY หลักๆ มาจากการปรับรายได้รวมขึ้น 10% จากหน่วยธุรกิจขนส่งทางทะเล (สัดส่วนรายได้  77% ของรายได้รวมในไตรมาส1/64) ที่ได้อานิสงค์จากอัตราค่าระวางเรือคอนเนอร์ในระดับสูง โดยเราปรับสมมุติฐานราคาขึ้นจากเดิม 30% เป็น 50% ขณะท่ีปริมาณขนส่งสินค้าก็ยังคงหนาแน่น ดังท่ี ก.พาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออกขยายตัว 13-42% YoY ใน 2 เดือนแรกซึ่งเมื่ออิงกับ P/E เป้าหมายเดิม 19.1 เท่าและสมมติฐานแปลงสภาพ SONIC-W1 จำนวน 1⁄4 ของทั้งหมดในปีนี้จะได้ราคาเหมาะสมใหม่ 5.25 บาท/หุ้น

ความเสี่ยง

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ เช่นกรณี Trade war ในปี 2561 หรือ การกีดกันการค้าในอนาคต อาจส่งผลให้ปริมาณการขนส่งลดลงได้ ซึ่งแผนการลด Operating Leverage จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ในอนาคต

BUY

Share Price: THB 4.48

12m Price Target: THB 5.25 (+17%)

Previous Price Target: THB 3.80

 

- Advertisement -