บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Charoen Pokphand Foods (CPF) คาดกำไร 2Q64 ลดลงตามราคาหมู

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

คาดกำไรปกติ 2Q64 ลดลงจากราคาหมูในเวียดนามและจีนที่ปรับตัวลง แต่ธุรกิจหมูในไทยและฟิลิปปินส์ยังแข็งแกร่ง แนวโน้มกำไรยังถูกกดดันจากราคาหมูที่อ่อนลงแต่จะถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงหมูและเงินบาทอ่อน เราแนะนำ ซื้อ เมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมาย (SOTP) 45 บาท ประกอบด้วย CPF 28.4 บาทอิง PER 11.5 เท่า (-1SD ของ PE เฉลี่ย) และ CPALL 16.6 บาท จาก DCF (WACC 7.2%, LTG 4%)

ราคาหมูลดลงกระทบอัตรากำไรขั้นต้น

ธุรกิจหมูในไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีจากการที่ราคาหมูเฉลี่ยใน 2Q64 ยังทรงตัวค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้น 10%YoY เป็น 77 บาท/กก. ขณะที่ธุรกิจที่ฟิลิปปินส์จะเติบโตแข็งแกร่งตามราคาหมูที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ 40%YoY หลังเกิดโรคระบาด ASF อย่างไรก็ดีธุรกิจในเวียดนามชะลอตัวลงเนื่องจากราคาหมูเวียดนามเฉลี่ยใน 2Q64 ลดลง 8% YoY เป็นประมาณ 68,000VND/กก. เนื่องจากฐานสูงในปีก่อนและการที่ Supply หมูออกสู่ตลาดมากขึ้นอีกทั้งโรค ASF ระบาดเป็นระยะทำให้เกษตรกรเทขายหมูออกมาที่ราคาต่ำ เราคาดว่ายอดขายลดลง 16%YoY จากราคาหมูลดลงและการ Deconsolidate ธุรกิจอาหารสัตว์ในจีนคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นลดลง 31bpsYoY เป็น 17.8%  คาดกำไร 2Q64 ชะลอลงจะอ่อนตัวลงตามราคาหมูที่ประเทศจีน และกำไรของ CPALL ท่ีคาดว่าจะลดลง โดยรวมแล้วเราคาดว่ากำไรปกติของ CPF จะลดลง 30% QoQ และ 1% YoY เป็น 4,807 ล้านบาท นอกจากนั้นการลดลงของราคาหมูคาดว่าจะทำให้มีการบันทึกขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิเท่ากับ 4,307 ล้านบาท (-38%QoQ,-29%YoY) เราประเมินว่า CPF จะจ่ายเงินปันผล 1H64 เท่ากับ 0.40 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.5%

ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการเลี้ยง

แม้แนวโน้มผลประกอบการยังได้รับผลกระทบจากราคาหมลูดลงแต่ CPF ได้ผลบวก บางส่วนจากเงินบาทอ่อนค่าอีกทั้งได้ประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงหมูในไทย เวียดนาม และจีน ขณะที่ธุรกิจหมูในฟิลิปปินส์ยังมีแนวโน้มเติบโตสงู ส่วนในด้านต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ แม้ราคากากถั่วเหลืองและข้าวโพดใน 1H64 เพ่มขึ้น 38% YoY และ 8%YoY แต่คาดว่าผลกระทบต่อต้นทุนเฉลี่ยยังจากดีท่ี 3-5% เนื่องจากบริษัทมีการปรับสูตรอาหารสัตว์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ความเสี่ยง: ราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำ ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น การระบาดของโควิด -19 กระทบ กำลังซื้อ โรคระบาดในสัตว์

BUY

Share Price: THB 26.25

12m Price Target: THB 45.00 (+71%)

Previous Price Targe: THB 45.00

- Advertisement -