บล.เอเชียพลัส:

ผู้เชี่ยวชาญแนวราบที่เติบโตอย่างมั่นคง

ผู้พัฒนาอสังหาฯ แนวราบ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี จับกลุ่มลูกค้ากลาง- ล่างในราคาเฉลี่ย 2-6 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่ม Real Demand ขนาดใหญ่ นอกจากนี้จุดเด่นในเรื่องการซื้อที่ดิน และคุมต้นทุนก่อสร้างได้ดี ทําให้ Gross Margin สูงสุดในกลุ่มผู้ประกอบการแนวราบยืนต่อเนื่อง 39% มาโดยตลอด ช่วยหนุนกําไรปกติ 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2558-2563) สูงขึ้นทุกปี หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 28% สิ้น 1Q64 มีโครงการภายใต้การพัฒนา 65 โครงการ มูลค่าคงเหลือขาย 1.8 หมื่นล้านบาท และ Backlog 1.4 พันล้านบาท

คาดกําไรปกติ 3 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2566) เติบโตเฉลี่ย 11% ต่อปี โดยปี 2564 ประเมินกําไรปกติ 1.32 พันล้านบาท (+9% yoy) สอดคล้องกับยอด โอนฯ 6.2 พันล้านบาท (+8% yoy) หนุนจากโครงการใหม่ที่จะเปิดปีนี้รวม 10-12 โครงการ มูลค่า 6-7 พันล้านบาท อีกท้ังคาด Gross Margin ทรงตัว สูง 39% และ SG&A/Sales อยู่ที่ 12.6% (ปีก่อน 12.8%) ตามฐานรายได้สูงขึ้น ทําให้ Norm Profit Margin อยู่ที่ 21.2% สูงเป็นลําดับต้นของกลุ่มฯ

อิง PER 8 เท่า FV ปี 2564 ที่ 11.40 บาท ด้วย Valuation ท่ีมี PER ซื้อขาย 6.4 เท่า, Net Gearing ต่ำสุดในกลุ่มฯ ท่ี 0.26 เท่า และคาด Div Yield 6.3% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) ทําให้ LALIN เป็นหุ้นที่ควรค่าแก่การลงทุ

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 9.10

ราคาเป้าหมาย (บาท) 11.40

Upside (%) 25.2

Dividend Yield (%) 6.3

 

- Advertisement -