บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Hana Microelectronics (HANA) Upgrade momentum จะเดินหน้าต่อ

TP Revision

ประเด็นการลงทุน

คําสั่งซื้อที่หนาแน่นจนถึงปี 2565 ในภาวะอุปสงค์ล้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรม ทําให้เราคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มกําไรใน 2Q64 ที่คาดเติบโตทั้ง QoQ,YoY ขณะมี Upside risk บน ประมาณการกําไรเราและตลาดจํกค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่าที่ตลาดไว้เดิมกว่า 0.5บ./เหรียญฯ (ทุก 1บ. ที่อ่อนค่าจะเป็นบวกต่อกําไร HANA มากสุดในกลุ่ม 15%) ขณะท่ีภาพในปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีต่อจากคําสั่งซื้อ-กําลังผลิตที่เพิ่มขึ้น,การต่อยอดธุรกิจใหม่ (SiC) เข้าสู่ตลาดท่ีมีศักยภาพเติบโตสูงบนเมกะเทรนด์ (EV) จะช่วยสร้าง new S-Curve ใหม่ให้กับบริษัท

คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 551 ลบ. +33%QoQ,+15%YoY

คาดยอดขาย (USD) เท่ากับ 175 ล้านเหรียญฯ +2%QoQ, +22%YoY เป็นไปตามคำสั่งซื้อหลักในกลุ่มสื่อสารและยานยนต์ที่ฟื้นตัวตามอุปสงค์ทั่วโลก ทยอยผลิตด้วยอัตรากำลังผลิตสูงมากกว่า 90% การขาดแคลนวัตถุดิบยัง ใกล้เคียงเดิมและจํากัดการเติบโต แต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ ขณะค่าเงินบาทที่ 31.3 บ./เหรียญฯ อ่อนค่า  4%QoQ ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้นที่ 14.7% ประเมินบริษัทรายงานกําไรสุทธิ 421ลบ. หากไม่นับรายการพิเศษจะมีกําไรปกติ เท่ากับ 551 ลบ.ทําให้ 1H64 มีกําไรสุทธิคิดเป็น 45% ของประมาณการในปีนี้

ปรับเป้ากำไรขึ้น 4-13%…..ธุรกิจเดิมดี….ธุรกิจใหม่ EV ช่วยหนุน

ใน 12-18 เดือนข้างหน้าเรายังมองเห็นการเติบโตของ HANA ดําเนินต่อทั้ง i) สินค้าปัจจุบันทั้ง  PC, Smartphone ยังสามารถเติบโตได้ตามอุตสาหกรรมท่ีเฉลี่ย 5-10%YoY ii) คำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และการขยายกําลังผลิตราว 20% จะเข้ารับรู้เต็มปีและท่ีน่าติดตามคือiii) การขยายเข้าสู่เทคโนโลยี SiC จะถูกนําไปพัฒนาระบบจัดการพลังงาน (Powermanagement) สําหรับ EV, Energystorage ฯลฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูงเฉลี่ย 29%ในปี 2562- 2568 และให้อัตรากําไรขั้นต้นสูงถึง 20-30% มากกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันที่ 13-15% บริษัทอยู่ระหว่างทดลองสินค้าโดยจะผลิตกระบวนการต้นน้ำ (wafer) ในเกาหลีก่อนนํามาประกอบในไทย  (Packaging) คาดเร่ิมรับรู้รายได้ในต้นปีหน้า เราจึงปรับประมาณกําไรปี 2564-65 ขึ้น 4-13% เป็น 2,294/2,732 ลบ. +19-20%YoY สอดคล้องกับสมมุติฐานรายได้เติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี, ค่างินบาทที่ 31.5-32บ./เหรียญฯ, อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจาก productmix

คงคำแนะนำ ซื้อ พร้อมปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 80 บาท

ประเมินราคาเหมาะสมปี 2564 โดยปรับขึ้น 18% เป็น 80 บาทอิงP/E’64=28 เท่า แต่การเติบโตของกําไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยอดีต จะทําให้ P/E’65 ลดลงเหลือ 25 เท่า แม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต +2SD ทว่าเราเห็นสมควรว่า  HANA ควรท่ีจะมี premium มากขึ้นเทียบกับ KCE, DELTA ที่ปัจจุบัน P/E สูงมากกว่า 40 เท่า เนื่องจากพัฒนาการท่ีโครงสร้างธุรกิจกําลังเปลี่ยนจาก EMS เป็น ODM เพิ่มขึ้นทําให้ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตจะดีขึ้น

BUY

Share Price: THB 70.25

12m Price Target: THB 80.00 (+18%)

Previous Price Target: THB 68.00

- Advertisement -