บล.กสิกรไทย:

BDMS : บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

ราคาปิด (09.07.2021) 24.00 บาท
ราคาพื้นฐาน 27.10 บาท
คาดกำไรเติบโตทั้ง QoQ และ YoY ใน 2Q21 จากฐานต่ำ
– รายได้ที่เกี่ยวข้องโควิดที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดระลอก 3 และจะเติบโตต่อเนื่องภายหลังเปิดประเทศ
– คาดว่าจะได้ประโยชน์จากผู้ป่วยต่างชาติที่กลับเข้ามาใช้บริการและ Pent-up Demand

 

- Advertisement -