บล.หยวนต้า(ประเทศไทย):

What’s new?

❖ คาดผลประกอบการ 2Q64 ขาดทุนปกติที่ 725 ล้านบาท อ่อนแอลง QoQ เทียบกับขาดทุนปกติ 610 ล้านบาทใน 1Q64 แต่จะดีขึ้น YoY เทียบกับขาดทุนปกติ 847 ล้านบาทใน 2Q63

❖ ผลประกอบการที่อ่อนแอมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการลดต้นทุนที่ยังทำได้น้อยกว่าคู่แข่ง

Our view

❖ คงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ท่ี 3.80 บาทต่อหุ้น เราคงคำแนะนำ “ซื้อ”

❖ ราคาหุ้นมี Downside จำกัดแต่หุ้นสื่อสารตัวอื่นก็มีมูลค่าถูกเช่นกัน แต่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 4%-5% ต่อปี ทำให้ TRUE ขาดความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบ

- Advertisement -