บล.หยวนต้า(ประเทศไทย):

What’s new?

❖ คาด 2Q64 จะมีกำไรระดับสูงท่ี 1.4 หมื่นล้านบาท (-8%QoQ, +47% YoY) โดย Low season, การระบาดรอบใหม่, กำไรสินค้าคงคลังลดลงสามารถชดเชยได้จากมาร์จินปิโตรเคมีท่ีได้ประโยชน์จาก Lagtime, รับรู้ยอดขายโรงงาน MOC เต็มไตรมาส, M&A ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์, เงินปันผลรับมากขึ้น, และเงินบาทอ่อนค่า

❖  หากเป็นไปตามคาด 1H64 จะคิดเป็น 64% ของทั้งปี คงประมาณการปีน้ี 4.5 หมื่นล้านบาท

Our view

❖  แนวโน้มกำไร 3Q64 จะลดลง QoQ จาก Spread ปิโตรเคมี, การแพร่ระบาดที่รุนแรง, เงินปันผลรับลดลง อย่างไรก็ตาม 4Q64 จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหลัง Covid-19 คลายตัว, ผ่านฤดฝูน, และ Spread ปิโตรเคมีฟื้นตัว

❖ แนะนำ “ซื้อ” รับการเติบโตจากโครงการ LSP-M&A ของ SCGP, ราคาปัจจุบันไม่แพงเพราะสะท้อนปัจจัยลบจากราคาน้ำมัน -อุปทานใหม่ไปแล้ว, และแผน Spin off ธุรกิจปิโตรเคมี

- Advertisement -