บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

PTT Global Chemical (PTTGC TB) ก้าวสำคัญสร้างพอร์ตสินค้าเคมีพิเศษ

PTTGCเข้าซื้อกิจการ100%ในAllnexเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

คณะกรรมการ PTTGC International (เนเธอร์แลนด์) B.V (“GC Inter B.V”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นทั้งหมดได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ 100% ใน Allnex Holdings Gmbh (“กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”) มูลค่า 1.326 แสนล้านบาท และเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิม1.58 หมื่นล้านบาทแก่กลุ่มเป้าหมาย มูลค่าธุรกรรมรวม 1.48 แสนล้านบาท สัญญาซื้อขายสินทรัพย์และวันปิดตลาดคาดไว้ท่ีเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตลาดตอบรับไม่ดีนักโดยราคาหุ้น PTTGC ลดลง 5% ระหว่างันจากความกังวลเรื่องการเพิ่มทุนซึ่งอาจเกินจริง ในมุมมองของเรา เรามีมุมมองบวก ต่อกลยุทธ์ของ PTTGC ในการสร้างพอร์ตผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีภัณฑ์เฉพาะทางซึ่งมีการแข่งขันสูง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 85 บาท (P/B ปี 64 ที่ 1.2 เท่า)

Allnex – ผู้นำระดับโลกในการผลิต Coating Resins

Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และสาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกันอุตสาหกรรม รถยนต์รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษบริษัทเป็นผู้บุกเบิกเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดยมีโรงงานผลิต 33 แห่ง ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี 23 แห่ง และบริษัทร่วมทุน 5 แห่งกระจายอยู่ท่ัวเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ และโอเชียเนีย PTTGC สามารถใช้ประโยชน์จาก แพลตฟอร์มนีเ้พื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของตนเอง

ซื้อกิจการหลายรายการซึ่งล้วนแต่ดีในระยะยาว

เราเช่ือว่า EV/EBITDA ท่ี 11-12 เท่า สำหรับการซื้อสินทรัพย์นี้ถือว่าอยู่ในกรอบเดียวกันกับเคมีภัณฑ์พิเศษ (DowChemical12เท่า, Clariant14 เท่า) สินทรัพย์ดังกล่าวคิดเป็น EBITDA รายปี ท่ี 1.2-1.5 หมื่นล้านบาท เราประเมินว่าจะสามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปี 65 ได้ถึง 15- 20% โดยในอีก 2 ปีข้างหน้าเราคาดว่ากำลังการผลิตเกรดสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทท่ีมีกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีเฉพาะทางที่แข็งแกร่งกว่าจะได้เปรียบในการแข่งขันและให้อัตรากำไรที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับความผันแปรที่ต่ำกว่าซึ่ง PTTGC ตั้งเป้า EBITDA 25% จาก กลุ่มเคมีภัณฑ์เฉพาะทางภายในปี 2573

PTTGC มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับการซื้อกิจการครั้งนี้

เราคาดว่า D/E สุทธิของ PTTGC จะเพิ่มขึ้นจาก 0.33 เท่าเป็น 0.7 เท่าในปี 64 เงินสดรวม 1.25 แสนล้านบาทรวมถึงเงินสด, สินทรัพย์ท่ีเทียบเท่าเงินสด (1ล้านล้านบาท) และเงินสดจากการขายหุ้น GPSC (25บาท)ในไตรมาส 2/64 ทั้งนี้ PTTGC จะต้องกู้เงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในนวงเงินที่ตกลงกับ PTT (ไม่เกิน 7.39 หมื่นล้านบาทเพื่อรองรับการลงทุน HVB) สมมติว่าการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนส่วนต่าง 2.5 หมื่นล้านบาท (361 ล้านหุ้นท่ีราคา 55 บาทต่อหุ้น) ผลกระทบจากการลดสัดส่วนคือ 7% แต่จะมากกว่าการชดเชยด้วยกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น 15% ในปี 65 ผ่านสินทรัพย์นี้

BUY

Share Price: THB 54.75

12m Price Target: THB 85.00 (+55%)

Previous Price Target: THB 85.00

- Advertisement -