บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

CP ALL (CPALL) คาดกำไร 2Q64 ลดแต่จะฟื้นตัวใน 2H64

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

ผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 และการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ จะทำให้กำไร 2Q64 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY อย่างไรก็ดีผลกำไรจะฟื้นตัวดีขึ้นใน 2H64 จากยอดขายเพิ่มขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น และมาตรการกระตุ้นการอุปโภค บริโภคอีกทั้งการรีไฟแนนซ์ช่วยประหยัดดอกเบี้ยจ่ายขณะท่ีส่วนแบ่งกำไรจากโลตัสจะค่อยๆเพิ่มขึ้น เราแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 67 บาท (DCF, WACC 7.2%, G.4%)

ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อน

SSSG เดือน เม.ย.ฟื้นตัวจากฐานต่ำในปีก่อนแต่เดือน พ.ค. – มิ.ย. SSSG ลดลงทำให้คาดว่า SSSG 2Q64 อยู่ที่ 0% (เทียบกับ -20.2% ใน 2Q63 และ -17.1%ใน 1Q64) โดยได้รับผลกระทบจากการลดเวลาเปิดร้านเซเว่นฯ ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการ Work from home และปิดโรงเรียนเราคาดว่ามีการขยายสาขาใหม่ 170 สาขา หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 668 สาขา YoY ขณะท่ี MAKRO คาดว่า SSSG 5-6% เราจึงประเมินว่ายอดขาย 2Q64 ของ CPALL เพิ่มขึ้น 7% YoY

คาดการณ์กำไร 2Q64 ลดลงจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน

คาดอัตรากำไรขั้นต้นลดลง 12bps YoY เป็น 21.4% เนื่อจากสัดส่วนสินค้าท่ีมีอัตรากำไรต่ำเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าแพคใหญ่ และสัดส่วนยอดขายของ MAKRO เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 79%YoY เป็น 3,532 ล้านบาท จากการท่ีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก Bridging loan ที่ใช้ในการซื้อโลตัส อีกทั้งการรีไฟแนนซ์ Bridging loan ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษใน 2Q64 ขณะท่ีส่วนแบ่งกำไรจากโลตัสยังน้อยเนื่องจากยอดขายชะลอลง อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายการ Rebranding และการปรับระบบบริหาร เราคาดกำไร CPALL ลดลง 17% QoQ และ 27% YoY เป็น 2,117 ล้านบาท

แนวโน้มกำไร 2H64 ฟื้นตัวจาก 1H64

ผลประกอบการ 2H64 จะฟื้นตัวขึ้นจาก 1H64 หลังจากการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มกำลังซื้อการลดลงของลูกค้าเข้าร้านถูกชดเชยส่วนหนึ่งจากการขาย Delivery ของร้านเซเว่นฯ ซึ่งเพิ่มจาก 1% เป็น 10% ของยอดขาย นอกจากนั้นการรีไฟแนนซ์คาดว่าจะประหยัดดอกเบี้ยจ่ายเกือบ 300 ล้านบาท/ไตรมาส ตั้งแต่ 3Q64 เป็นต้นไป ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากโลตัสคาดว่าจะค่อยๆ เร่งตัวดีขึ้นเช่นกันเมื่อการระบาดของโควิด -19 คลี่คลาย

BUY

Share Price: THB 60.50

12m Price Target: THB 67.00 (+11%)

Previous Price Target: THB 67.00

 

- Advertisement -