บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

❖ ประกาศซื้อหุ้นเพิ่มทุน 41.6% มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ใน Avaada ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอินเดียกำลังผลิต 3.7 GW

❖ จ่ายไฟฟ้าแล้ว 1.4 GW และอยู่ระหว่างก่อสร้างจะทยอย COD ปี 2564 – 2565 จำนวน 2.4 GW

❖ มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาว 10–25 ปี และมีเงื่อนไข Take or pay ส่วน Capacity factor สูง 18.7% และค่าไฟฟ้าระดับ 2.56 – 4.50 INR/KWh

Our View

❖ เรามีมุมมองบวกจาก 1) สอดคล้องกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าหมุนเวียนของเครือ PTT 2) อินเดียมีความน่าสนใจจากจำนวนประชากร, อุปสงค์ไฟฟ้า, เศรษฐกิจ, ภาครัฐสนับสนุน 3) มีเงินสดในมือ 2.5 หมื่นล้านบาท, Net DER 0.67 เท่าเพียงพอเข้าลงทุน

❖ ปรับกำไรปี 2564–2565 ขึ้น 6-14% ราคาเหมาะสมใหม่ 86.00 บาทแนะนำ ”ซื้อ” จากโอกาสขยายกำลังผลิตไฟฟ้ารองรับเครือ PTT, เทรนด์พลังงานของโลก, และ S-Curve จากธุรกิจแบตเตอรี่

 

- Advertisement -