บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

❖ คาด 2Q64 อ่อนแอลง QoQ มาจากการรับรู้ผลประกอบการใน UK 100% เต็มไตรมาสและตลาด Maldives ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ แต่ดีขึ้น YoY มาจากฐานต่ำ

❖ แต่คาด 3Q64 จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากตลาด UK และ Maldives ที่ฟื้นตัวได้เร็วขณะท่ี 4Q64-1Q65 มีลุ้น กลับมาทำกำไรปกติเป็นครั้งแรก หากตลาดไทยฉีดวัคซีนได้เพิ่มขึ้น

Our View

❖ ปรับลดประมาณการปี 2564 เป็นขาดทุนท่ี 1.3 พันล้านบาทแต่ปรับเพิ่มประมาณการปี 2565 เป็นกำไรปกติ 313 ล้านบาท และปรับไปใช้ EV/EBITDA ท่ี +1.0SD จากเดิมที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

❖ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 เป็น 4.46 บาทต่อหุ้น การระบาดในประเทศทำให้หุ้นกลุ่มโรงแรมถูกเทขายแต่ SHR อยู่ในตลาดที่มีการฉีดวัคซีนไปมากแล้วเป็นโอกาสสะสมหุ้น

 

- Advertisement -