บล.กรุงศรีฯ:

GPSC – สินทรัพย์ดี, เริ่มรับรู้กำไรปี 2023-24 (TP Bt80.00, HOLD)
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นGPSC
มูลค่าพื้นฐาน80.00
คำแนะนำHOLD

หลังการซื้อหุ้น 41.6% ในโซลาห์ฟาร์มในอินเดีย GPSC ประกาศเข้าซื้อหุ้น 25.0% ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไต้หวัน US$500m ดีลจะแล้วเสร็จใน 2Q22 คาดดีลจะเพิ่มกำไรสุทธิ 1% และ 2% ในปี 2023-24F และเพิ่มมูลค่าหุ้น 3บาทต่อหุ้นให้กับ GPSC คงคำแนะนำ ถือ แต่ปรับราคาเป้าหมายเป็น 80บาทจาก 77บาท หลังรวมผลจากดีลนี้

เข้าซื้อหุ้น 25.0% ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งไต้หวัน

GPSC ประกาศเข้าซื้อหุ้น 25% ของ CI Changfang Limited และ CI Xidao Limited ซึ่งบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งไต้หวัน มูลค่า US$500m กำลังการผลิตรวม 595MW ทั้งหมดอยู่ระหว่างพัฒนา และกำลังการผลิตส่วนเจ้าของ ของ GPSC ที่ 149MW เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนของบริษัท 2% เป็น 34% ของพอร์ต GPSC ใช้เงินทุนจากเงินสดภายในและสินเชื่อจาก PTT กำลังการผลิต 96MW จะแล้วเสร็จในปี 2022 และอีก 499MW ใน 2023 สัญญาซื้อไฟฟ้า (PPA) ยาว 20 ปี อัตราค่าซื้อไฟฟ้า (feed-in-tariff) คงที่ที่ 6.28NTD/kwh (5.6บาท/kwh) ปีที่ 1-10 และ 4.14NTD/kwh (3.7บาท/kwh) ปี 11-20 โรงไฟฟ้าอยู่ห่างชายฝั่ง Changhua Coast 11-25 กม. มี capacity factor 44% GPSC คาด EIRR ที่ 7% และอัตรา EBITDA ที่ 75% และอัตรากำไรสุทธิที่ 10-15% GPSC คาดว่าดีลแล้วเสร็จใน 2Q22

คาดไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอีกสองปีข้างหน้า

GPSC ใช้เงินลงทุนทั้งหมด US$960m สองวันที่ผ่านมาในโครงการโซลาห์ในอินเดียและโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 5.1GW เป็น 6.8GW สู่เป้าหมายของ PTT ที่ 8GW ภายในปี 2030 ดีลนี้ยังสร้างโอกาสให้กับ GPSC ในการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค เนื่องจากผู้ขายหุ้น CI Changfang Limited และ CI Xidao Limited คือ Copenhagen Infrastructure II and III ซึ่งเป็นกองทุนชั้นนำที่ลงทุนในพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม GPSC จะไม่ลงทุนในโครงการใหญ่ในอีก 2 ปีข้างหน้า และการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเสร็จสินใน 2Q22 และจะชำระเงินใน 2022 และ 2023 สัดส่วนnet D/E ของ GPSC จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5x จาก 0.4x และ net debt/ebitda จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8x จาก 3.6x

คงคำแนะนำ ถือ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 80บาทต่อหุ้น (จาก 77บาท)

แม้ทั้งสองการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ดี แต่เราคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะเพิ่มกำไรอีก 1% ให้ GPSC ในปี 2023 และ 2% ใน 2024 และ 3 บาทต่อหุ้นให้ GPSC คงคำแนะนำ ถือ แต่ปรับราคาเป้าหมายด้วยวิธี SoTP เป็น 80 บาทต่อหุ้น

- Advertisement -