บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

TISCO Financial Group (TISCO TB): พร้อมรับมือเศรษฐกิจอ่อนแอ

ภาพกำไรชัดเจน ROE และผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

เรามั่นใจในคุณภาพสินทรัพย์และระดับเงินทุนที่แข็งแกร่งของ TISCO ซึ่งสามารถจ่ายปันผลและรองรับผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการได้ ทิสโก้จะใช้ความเช่ียวชาญด้านสินเชื่อ รถยนต์และการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตเมื่อการระบาดสามารถควบคุมได้ และคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง เพื่อเพิ่ม ROE ทิสโก้มีแนวโน้มทำกำไรดีกว่าเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆ เนื่องจากมี NPL coverage และความสามารถในการทำกำไรสูง คง คำแนะนำ ซื้อ และราคาเป้าหมาย 110 บาท (2.1x P/BV ปี FY21E, ROE 17.7%) ความเสี่ยง ที่สำคัญคือต้นทุนสินเชื่อท่ีสูงกว่าท่ีคาดและ NIM ท่ีลดลง

กำไร 2Q64 โต 25% YoY จาก non-NII สูงขึ้น และต้นทุนเครดิตลดลง

TISCO รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/64 ที่ 1.66 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 25%YoY (ลดลง 6% QoQ) เนื่องจาก non-NII ท่ีสูงขึ้นและต้นทุนสินเชื่อที่ลดลง กำไรครึ่งปีแรกเติบโต 22% YoY และคิดเป็น 51% ของประมาณการทั้งปีของเรา สินเชื่อลดลง 6.2%YoY และ 3.1%QoQ เนื่องจากทิสโก้ได้ปรับนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อให้เข้มงวดขึ้น ขณะที่ NIM เพิ่มขึ้น 20bpsQoQ เป็น 4.79% ใน 2Q64 Non-NII เพิ่มขึ้น 27%YoY เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากการลงทุนท่ีสูงขึ้น แต่ลดลง 21%QoQ เนื่องจากผลกระทบจากฐานที่สูงของการบริหารสินทรัพย์และค่าธรรมเนียม IB ที่เติบโตดีในไตรมาส 1/64 โดย TISCO ตั้งสำรอง 565 ล้านบาท (ค่าเครดิต 1.0%) ในไตรมาส 2/64

ผลกระทบจำกัดจากการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วง ก.ค. – ส.ค.

CFO ชี้แจงว่าผู้กู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการของรัฐบาล ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจะเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะรับรู้รายได้และจัดประเภทเป็นดอกเบี้ยค้างรับเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ทิสโก้ยังเสนอการปรับลดหนี้ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ (สูงสุด 50,000 บาทต่อลูกค้าหนึ่งรายหลังการประมูลรถ) จนถึงเดือนกันยายน 2564 และมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 400 รายในขณะนี้เทียบ กับเป้าหมาย 3,000 ราย

NPL coverage ปัจจุบันเพียงพอสำหรับอัตราส่วน NPL 3.5%

CFO ชี้ว่าคุณภาพสินทรัพย์ดีกว่าที่คาดในครึ่งปีแรกมีเพียง 3.4% ของสินเชื่อทั้งหมดท่ีขอขยายเวลาโครงการบรรเทาหนี้ ณ ไตรมาส 2/64 (2.8%ในไตรมาส1/64) ผู้บริหารระบุว่า NPL coverage ที่ 214% ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับอัตราส่วน NPL 3.5% หรือ NPL ใหม่ 1.6 พันล้านบาทแม้ว่าอัตราส่วน NPL จะเพิ่มขึ้น 23bpQoQ เป็น 2.74% แต่ส่นเชื่อระยะท่ี 2 ลดลง 7%QoQ และคิดเป็น 11.6% ของสินเช่ือรวมในไตรมาส 2/64 เราคาดต้นทุนเครดิตที่ 100bpในครึ่งปีหลังเทียบกับ 127bps ในครึ่งปีแรก

BUY

Share Price: THB 91.50

12m Price Target: THB 110.00 (+20%)

Previous Price Target: THB 110.00

 

 

- Advertisement -