บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

❖ บริษัทรายงาน Presale 2Q64 ท่ี 9.9 พันลบ. (+24% QoQ,+9%YoY) สุงที่สุดเป็นประวัติการณ์

❖ แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 2H64 อยู่ที่ 26 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 3.3 หมื่นลบ. เติบโตขึ้น 13%YoY และเติบโตขึ้นดีกว่า 724%HoH

❖ คาด Presale ปี 2564 ท่ี 4.1 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้าหมาย ณ ต้นปีของบริษัทท่ี 3.6 หมื่นลบ. จาก Presale 1H64 ที่ทำได้แล้วถึง 1.8 หมื่นลบ. แม้มียอดเปิดตัวโครงการใหม่เพียง 4.1 พันลบ.

Our View

❖ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2564/65 ขึ้น 15% และ 5% เป็น 4.3 พันลบ.และ 4.2 พันลบ.ตามลำดับจาก Backlog ท่ีคาดรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีกว่า 2.6 หมื่นลบ.และแนวโน้มตลาดแนวราบที่ยังดีต่อเนื่อง

❖ ปรับไปใช้ราคาเป้าหมาย ณ สิ้น 1H65 ท่ี 10.90 บาท/หุ้น อิง PER2564 ท่ี 8.1x เทียบเท่า +1.0SD จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัท

❖ คงให้เป็น Top Pick ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

- Advertisement -