บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

❖ ประกาศซื้อหุ้นสัดส่วน 25% มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯใน CI Changfang และ CI Xidao ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในไต้หวันกำลังผลิต 595 MW เริ่ม COD ปี 2565 จำนวน 96 MW และปี 2566 จำนวน 499 MW

❖ มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี กับรัฐวิสากิจของไต้หวัน ค่าไฟฟ้าคงท่ี 6.28 NTD/KWh (10 ปีแรก) และ 4.14 NTD/KWh (ปีท่ี11– 20) และ Capacity factor สูง 44%

Our View

❖ แม้ผลตอบแทนไม่สูงมากเพราะราคาเข้าซื้อสะท้อนความเสี่ยงโครงการที่ถูกปิดไปแล้วแต่ 1) ช่วยขยายธุรกิจในใต้หวันที่กำลังสนับสนุนพลังงานหมุยเวียน 2) ต่อยอดความร่วมมือลงทุนกับผู้ขาย 3) คุณภาพโครงการดี

❖ คงประมาณการปี 2564–2565 เนื่องจากจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปี 2565 เล็กน้อยก่อนรับรู้เต็มปี 2567 ราว 2-3 ร้อยล้านบาท/ปี ปรับราคาเหมาะสมเป็น 87.00 บาท แนะนำซื้อช่วงหุ้นอ่อนตัว

- Advertisement -