บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • แนวโน้มกําไร 2Q64 คาดเติบโตโดดเด่น QoQ และ YoY รับผลบวกจากการให้บริการตรวจ COVID-19 ที่เพิ่มชึ้น
  • แนวโน้ม 3Q64 กําไรทุบสถิติ คาดการแพร่ระบาด COVID- 19 ระลอก 4 พีคสุด
  • การนําเข้าวัคซีนโมเดอร์นาคาดว่าจะมาใน 4Q64 BCH ได้ จัดสรรล๊อตแรก 1ล้านโดส
  • บริษัทมองประเด็นการที่ภาครัฐอนุญาตจำหน่าย Rapid Test ตรวจเชื้อเองไม่กระทบกําไร

Our View

  • เรามองว่า BCH มีความน่าสนใจด้วยผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่นวิกฤต COVID-19 กลับเป็นบวกต่อรพ.
  • เราคงคําแนะนํา “ซื้อ” เราปรับมูลค่าพื้นฐานในปี 2565 จากเดิม เป็น 31.20 บาท สะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกําไรอิงวิธี DCF ที่ส่วนลด WACC ท่ี 7.3%
- Advertisement -