บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 6.90 บาท ระบุเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและมีส่วนลดให้แก่นักลงทุน เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม คาดเข้าเทรด SET วันที่ 2 สิงหาคมนี้ บล.ทรีนีตี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์เตอร์ มั่นใจนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ชูจุดแข็งผู้เชี่ยวชาญระบบคมนาคมขนส่งระบบรางครบวงจร-เมืองอัจฉริยะ ฟาก “มารุต ศิริโก” พร้อมเหยียบคันเร่งขยายการลงทุนเต็มสูบ ระบุอนาคตธุรกิจเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากตามการขยายตัวด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ โดยภาครัฐเตรียมเปิดประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 15.33 เท่า (Post-IPO Dilution)

ทั้งนี้ คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ และมีส่วนลดให้กับนักลงทุน โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 นี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “AMR” ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AMR โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (จำกัด) (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“การกำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 6.90 บาท/หุ้น เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และ AMR ถือเป็นหุ้นที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก มีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งธุรกิจยังอยู่ในเมกะเทรนด์ จากการเดินหน้าขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์) ระบบคมนาคมขนส่งระบบราง การลงทุนเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ AMR ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการวางระบบเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร และมีประสบการณ์รับงานเทิร์นคีย์ระบบเดินรถไฟฟ้า สัญชาติไทยเจ้าแรก ทำให้มั่นใจว่า AMR มีพื้นฐานดีและจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งที่เป็นประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไป” นายดิถดนัย กล่าวในที่สุด

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า การระดมทุนผ่านการขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ จะทำให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น เพิ่มโอกาสการรับงานที่มีมูลค่าระดับมากกว่าพันล้านบาท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและคู่ค้า โดยเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค และเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) รวมถึงนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ ในอนาคตการดำเนินธุรกิจของ AMR มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมากตามการขยายตัวด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ทั้งประเภทระบบเทคโนโลยีคมนาคมและการเดินรถไฟฟ้า พลังงานและระบบสื่อสาร โดยภาครัฐเตรียมเปิดประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ในมือแล้วประมาณ 1,451.2 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปี นับจากนี้

“หลังการเข้าระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของ AMR ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งภาครัฐมีแผนเตรียมเปิดประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าในเมือง รวมไปถึงรถไฟในต่างจังหวัด โดย 20-30% ของโครงการเกี่ยวข้องกับการวางระบบ ทำให้เห็นโอกาสการเติบโตได้อีกมากในช่วงหลาย 10 ปี” นายมารุต กล่าวในที่สุด

- Advertisement -