บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบท่ี 3 ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่า 1 หมื่นรายต่อวัน ภาครัฐมีมาตรการป้องกันโดยการล็อกดาวน์ 13 จังหวัด จำกัดเวลาทำการร้านค้าสะดวกซื้อ ปิด 20.00 น.- 04.00 น.
  • MARKO ,Lotus’ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เปิดทำการได้ถึง 20.00 น.

Our View

  • 2Q64 คาดมีกำไรราว 2 พันล้านบาท (-18%QoQ,- 28%YoY) มีผลกระทบจากภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการ ปรับแหล่งที่มาของเงินทุนจากการซื้อ Lotus’s
  • แนะนำ “ทยอยซือ” คาดผลประกอบการ 2Q64 ผ่านจุดต่ำสุด คาด 2H64 แรงกดดันจากดอกเบี้ยจ่ายลด คาดหวังการแพรร่ะบาด COVID-19 คลี่คลาย
  • ปัจจัยเสี่ยง: การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ยังควบคุมไม่ได้ ภาครัฐเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น
- Advertisement -