บล.หยวนต้า (ปะเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 33.8 ล้านบาท ลดลง 16% QoQ และลดลง 19%YoY ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ให้งานทุกภาคส่วนชะลอตัว ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทลดลง
  • แต่คาดผลผลประกอบการจะกลับมาฟื้นตัวใน 2H64 เพราะแม้จะถูกกระทบจากการตรวจงานท่ีชะลอ แต่งานท่ีปรึกษาด้านก่อสร้างส่วนใหญ่ยังรับรู้ได้ตามปกติ

Our View

  • คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ท่ี 175 ล้านบาท +17%YoY อาจมี Upside จากงานภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นผ่าน AEC และ Synergy ในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เริ่มเห็นผลบวกมากขึ้น
  • ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 2564 เท่ากับ 10.50 บาท มี Upside 46% โดยจุดเด่นของ STI คือ Backlog ยังทรงตัวได้ในระดับสูง และ PER2564 ยังต่ำเพียง 11.1 เท่า พ่วงปันผลสูง 6-7% ต่อปี
- Advertisement -