บล.กรุงศรีฯ:

BANPU – ปรับแผนเพิ่มทุน (TP Bt16.0, BUY

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นBANPU
มูลค่าพื้นฐาน16.00
คำแนะนำBUY

บริษัทปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้านหุ้นจดทะเบียนใหม่และวอร์แรนท์ของกลต. จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลัง RO และสำหรับวอร์แรนท์ทั้งหมดคงเดิมที่ 10,149ล้านหุ้นจากเดิม 5,074.58ล้านหุ้นหรือ EPS ไดลูท 50% BANPU จะได้เงินจากการเพิ่มทุนเร็วกว่าแผนเดิม คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.0บาท (ก่อน XR) 

ปรับแผนให้สอดคล้องกฏหุ้นจดทะเบียนใหม่และวอร์เรนท์ของกลต.

BANPU รายงาน SET ในคืนที่ผ่านมา เรืองปรับแผนเพิ่มทุน RO และวอร์แรนท์เพื่อให้สอดคล้องกับกฏการเพิ่มทุนของกลต. จำนวนหุ้นจดทะเบียนทะเบียนใหม่ทั้งหมดที่จดเพื่อการใช้สิทธิวอร์แรนท์ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท BANPU ปรับการเพิ่มทุน RO จากเดิม สัดส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นเพิ่มทุนที่ 4:1 ราคา 5บาทและให้ BANPU-W4, W5, และ W6 สำหรับผู้ใช้สิทธิ RO ฟรี ปรับเป็นเพิ่มทุน RO หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ที่ 3:1 ราคา 5บาทและให้ BANPU-W4 และ W5 (ยกเลิก W6) สำหรับผู้ใช้สิทธิ RO ฟรี หุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดหลัง RO และวอร์แรนท์เท่าแผนเดิมที่ 10,149ล้านหุ้นจาก 5,074.58 หุ้นหรือ EPS ไดลูท  50%

ปรับเวลาและจำนวนเงินได้รับจากวอร์แรนท์

การปรับแผน BANPU ทำให้บริษัทได้รับเงินใช้เพิ่มทุนเร็วกว่าแผนเดิม แต่จำนวนเงินจะลดลง 2.1พันลบ. BANPU จะได้เงินเพิ่มทุนจาก RO และ W4 อย่างละ 8.46พันลบ. และ 1.27หมื่นลบ. จาก W5 เป็นจำนวนทั้งหมด 2.96หมื่นลบ. จากแผนก่อนที่ได้เงินจาก RO (ก.ย. 21) และ W4 (ในก.ย. 22) อย่างละ 6.3พันลบ.และจาก W5 (ในก.ย. 23) และ W6 อย่างละ 9.5พันลบ. W4 และ W5 จะจดทะเบียนในตลาด

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.0บาทต่อหุ้น ก่อน XR แต่ปรับราคาเป้าหมายหลัง XR ลงเป็น 10.9บาทต่อหุ้นหลัง XR (จาก 11.0บาท)

บริษัทคงวัน XR เดิมที่ 16 ส.ค. BANPU วางแผนในการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเสริมงบดุล  และเพื่อเพิ่มช่องทางการเงินในการลงทุนในอนาคต บริษัทมี net D/E ที่ 1.4x ณ สิ้น เทียบกับ 1.75x เราคาด net D/E จะลดลงสู่ 1.2x ณ สิ้นปี 2021 หลัง RO และ 0.9x ที่สิ้น 2022 ราคาเป้าหมาย SoTP ที่ 16.0บาทต่อหุ้น (ก่อน XR) เทียบเท่า 8.8x FY21F PE และผลตอบแทนปันผล 5.0%

- Advertisement -